Jesteś tutaj: HomeCELE USZJK

button 2

tekst alternatywny

CELE USZJK

  • stałe monitorowanie, a w następstwie podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia w Uczelni;
  • systematyczna i całościowa ocena efektów kształcenia;
  • wspieranie innowacyjności w pracy dydaktycznej;
  • tworzenie jednoznacznych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia;
  • zwiększenie mobilności studentów w kraju i za granicą, a tym samym zwiększenie szans absolwentów Uczelni na rynku pracy;
  • informowanie społeczeństwa, a szczególnie kandydatów na studia, pracodawców oraz administrację państwową i samorządową o poziomie jakości kształcenia w Uczelni oraz o uzyskanych przez absolwentów kwalifikacjach;
  • dbałość o atrakcyjność i konkurencyjność oferty edukacyjnej proponowanej przez Uczelnię.

stopka