Jesteś tutaj: HomeEkonomia

button 2

tekst alternatywny

button

 

Ekonomia

Misja

Misją kierunku Ekonomia jest działalność dydaktyczna młodzieży i dorosłych, skierowana przede wszystkim na potrzeby lokalnego otoczenia, wychodząca swoim ukierunkowaniem na potrzeby rynku pracy, dostosowująca w sposób elastyczny swoją ofertę do wymagań studentów. Swoich beneficjentów zachęcamy także do drania udziału w działalności naukowej oraz zagranicznej Uczelni. Kładziemy bardzo duży nacisk na tworzenie proeuropejskich postaw obywatelskich i społecznych, a poprzez swoją działalność staramy się wpływać na zmianę oblicza regionu.

O nas

Kierunek Ekonomia powstał w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w październiku 2006 roku. W toku 3 - letniej nauki kształci absolwentów studiów wyższych I stopnia na czterech poniższych specjalnościach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Administracja i finanse sektora publicznego
 • Bankowość i rynek finansowy
 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym

Wdrożony system wysokiej jakości kształcenia na kierunku Ekonomia, umiejętne przystosowanie się kierunku do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji oraz nietuzinkowa, wysoce wykwalifikowana kadra zapewnia swoim studentom jakość kształcenia na najwyższym poziomie. Także nie bez znaczenia staje się bliska współpraca kierunku Ekonomia z podmiotami funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy: przedsiębiorstwami, bankami, jednostkami administracji samorządowej. To właśnie te jednostki wskazują na praktyczne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, co w połączeniu z wymaganiami i oczekiwaniami studentów pozwala idealnie dostosować ofertę edukacyjną.

Na kierunku Ekonomia funkcjonuje z powodzeniem już od kilku lat program wymiany międzynarodowej studentów i kadr ERASMUS. Studenci naszego kierunku wyjeżdżają studiować do Hiszpanii, Turcji, Słowacji, czy Bułgarii. Także mury naszej Uczelni odwiedzają zagraniczni studenci z uczelni, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie bardzo blisko współpracuje. To niebywała okazja do zawierania nowych, bardzo ciekawych znajomości i przyjaźni, a jednocześnie kształcenia praktycznych umiejętności w zakresie języków obcych.

Na kierunku Ekonomia działa także bardzo prężnie Koło Naukowe Ekonomii. Dzięki niemu studenci zaczynają już prowadzić swoje pierwsze, własne badania naukowe, publikować w różnego typu wydawnictwach akademickich. Rezultatem tego wszystkiego jest bardzo wymierny. Od czterech lat, corocznie studenci Ekonomii mają przyznawane bardzo prestiżowe Stypendium Ministra. I pomimo bardzo wygórowanych wymogów "ciechanowscy ekonomiści" zostają nagradzani za swoją działalność naukową i świetne wyniki w nauce.

Umiejętności Absolwenta:

 • znajomość różnych aspektów działalności gospodarczej,
 • wiedza z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, instytucji finansowych i administracyjnych,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość współczesnych systemów bankowych oraz operacji bankowych,
 • umiejętność oceniania kondycji finansowej przedsiębiorstw, instytucji finansowych i administracyjnych,
 • sporządzanie analiz i raportów gromadzenia i wydatkowania środków finansowych,
 • umiejętność założenia własnej firmy i prowadzenia jej z zachowaniem znamion przedsiębiorczości,

Rynek pracy:

 • przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe,
 • banki komercyjne i spółdzielcze,
 • biura rachunkowe,
 • instytucje administracji samorządowej i centralnej,
 • przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego,

stopka