You are here: HomeGłówna Biblioteka Lekarska

Menu WOZiNH

logo jf

gbl

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

GBL

Główna Biblioteka Lekarska 
Oddział Ciechanów

06-400 Ciechanów 
ul. Wojska Polskiego 51 
tel./fax 236-722-213 e-mail: gblciechanow@wp.pl

dr Maria Lipińska
mgr Beata Postołowicz

Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL) w Ciechanowie powstał w 2005 roku. Biblioteka mieści się w budynku Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Gromadzi wydawnictwa z dziedziny medycyny, szeroko pojętych nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa oraz wydawnictwa dotyczące informacji i dokumentacji naukowo-medycznej.

Księgozbiór w miarę możliwości finansowych jest aktualizowany i poszerzany poprzez zakupy, egzemplarz obowiązkowy, dary, wymianę oraz prenumeratę czasopism. Rocznie prenumerowanych jest ponad 40 tytułów czasopism. Zbiory biblioteki udostępniane są w czytelni,               a także wypożyczane czytelnikom do domu. W czytelni możliwe jest również udostępnianie zbiorów innych bibliotek, sprowadzonych na życzenie czytelnika w ramach wypożyczeń   międzybibliotecznych. Do dyspozycji osób korzystających z czytelni oddziału przeznaczono                           14 stanowisk czytelniczych, księgozbiór podręczny oraz czasopisma bieżące.

gbl

ZBIORY:

  • książki: 13 814 vol.,
  • czasopisma: 906 vol. (zinwentaryzowanych)
  • liczba tytułów bieżących czasopism krajowych: 110

Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie www.gbl.waw.pl/ckcz/

USŁUGI:

Godziny otwarcia biblioteki:
- poniedziałek, środa, piątek: 8.00-15.00
- wtorek, czwartek: 9.00-17.00

Sezon letni (1 lipca - 31 sierpnia):
- poniedziałek - piątek: 8.00-15.00

 

Czytelników zapraszamy do biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !

stopka