Jesteś tutaj: HomeHarmonogram działań

pwsz rotate centrum symulacji

Harmonogram

Obecnie trwają prace związane z:

1. Opracowaniem programu rozwoju PWSZ w Ciechanowie:

 • powołano Zespól składający się z  pracowników uczelni kierunku pielęgniarstwo 5 osób, które przygotowują paragram rozwoju uczelni.
 • wybrano osobę zewnętrzną do przygotowania ekspertyz dedykowanych treści nauczania,
 • opracowana została dokumentacja projektowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
 • opracowano dokumentację do przetargu na przeprowadzenie szkoleń w zakresie symulacji medycznej dla osób objętych wsparciem programu,
 • zgłoszono 4 osoby do udziału w konferencji szkoleniowej dotyczącej „Rozwoju uczelni przez symulację medyczną”, 
 • ogłoszono konkurs na stanowisko Technika Symulacji,
 • opracowywana jest dokumentacja do przetargu na sprzęt medyczny i meble.

Ciechanów, dnia 24.01.2018r.


Obecnie trwają prace związane z:

 1. Organizacją biura projektu.
 2. Przygotowaniem materiałów promocyjnych realizowanego projektu tj. notatki informującej o realizacji projektu osoby objęte wsparciem oraz społeczność akademicką i ogół społeczeństwa, plakatu.
 3. Przygotowaniem formularzy zgłoszeniowych, formularza do przetwarzania danych osobowych, deklaracji uczestnictwa w projekcie, zaświadczenia o zatrudnieniu.
 4. Przygotowaniem ogłoszeń o naborze do udziału w projekcie.

Ciechanów, dnia 04.01.2018r.

stopka