You are here: HomeInformacje ogólne
biblioteka-logo.png

Katalog WWW Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie

BIBLIOTEKA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

Biblioteka PWSZ w Ciechanowie jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych i dydaktycznych.

W skład Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie wchodzą: Czytelnia i Wypożyczalnia.

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, a jej zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego uczelni. Gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje ze szczególnym uwzględnieniem tych dyscyplin naukowych, które stanowią przedmiot kształcenia, a więc z zakresu: historii, filologii polskiej, logopedii, pedagogiki, psychologii, gramatyki, metodyki nauczania, nauk społecznych, matematyki, informatyki, elektroniki, mechaniki i budowy maszyn, rolnictwa, nauk medycznych, ekonomicznych a także wydawnictwa informacyjne.

Księgozbiór biblioteki uczelnianej liczy obecnie ok. 32 tys. woluminów oraz ok. 80 tytułów czasopism. Księgozbiór Biblioteki PWSZ w Ciechanowie gromadzony jest w kierunku tworzenia naukowych, dziedzinowych kolekcji, tematycznie związanych z kierunkami kształcenia. W bibliotece gromadzone są również prace dyplomowe studentów wszystkich wydziałów.

Dla podnoszenia jakości świadczonych usług biblioteka funkcjonuje w oparciu o program PATRON.

Oprogramowanie umożliwia czytelnikowi, poprzez Internet, zdalne przeglądanie katalogu, wyszukanie, zarezerwowanie i zamówienie wybranej pozycji oraz tworzenie własnych zestawień bibliograficznych. Ponadto czytelnicy posiadają indywidualne internetowe konta biblioteczne, co daje im możliwość zamawiania przez Internet książek i monitorowania swojego stanu wypożyczeń oraz dokonywania prolongaty. Studenci oraz pracownicy uczelni mogą bezpłatnie korzystać z internetu.

Biblioteka uczelniana poprzez tworzenie możliwości szerokiego dostępu do informacji zapewnia studentom doskonalenie umiejętności docierania do literatury za pomocą nowoczesnych źródeł informacji i twórczego ich wykorzystania.

stopka