Jesteś tutaj: HomeInformacje ogólne

Informacje ogólne

Studium Wychowania Fizycznego jest jednostką ogólnouczelnianą, prowadzącą działalność w zakresie:

  • prowadzenia zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych;
  • organizacji życia sportowego, rekreacji i turystyki.

Zajęcia z wychowania fizycznego dostosowane są do zainteresowań i uzdolnień studentów w zakresie: gier zespołowych, pływanie, aerobiku, kulturystyki i tenisa stołowego. Odbywają się one na własnych obiektach (sala fitness, siłownia), jak również w salach MOSiR-u w Ciechanowie (hala do gier zespołowych, kryta pływalnia). Studium Wychowania Fizycznego organizuje szereg corocznych imprez m.in.: międzywydziałowe turnieje halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i trójboju siłowego. Nasi studenci biorą udział w turniejach międzywydziałowych i innych zawodach rangi Mistrzostw Polski, odnosząc liczne sukcesy. Studenci zainteresowani turystyką skupieni są wokół Uczelnianego Koła Turystycznego ?TRAPER?. Koło to prowadzi trzy sekcje: kajakową, rowerową i wędkarską.
W czasie wolnym istnieje możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z piłki nożnej, kulturystyki, tenisa stołowego i pływania.

stopka