You are here: HomeKatalog przedmiotów

ERASMUS+

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Katalog przedmiotów

Informacje o uczelni:

 • nazwa i adres;

  PWSZ w Ciechanowie
  ul. Narutowicza 9
  06-400 Ciechanów
  NIP 566-18-05-832
  Rektorat (23) 672 20 50
  rektorat@pwszciechanow.edu.pl
  Sekretariat Kanclerza (23) 673 75 78
  kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

 • kalendarz roku akademickiego;
 • władze uczelni;
 • ogólne informacje o uczelni;
 • Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie;
 • Regulamin organizacyjny i Schemat organizacyjny;
 • wykaz prowadzonych programów studiów:

  WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA
  i TECHNIK MULTIMEDIALNYCH

  Elektronika i Telekomunikacja

  Electronics and Telecommunication

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Internal Security

  Logistyka

  Logistics

  WYDZIAŁ INŻYNIERII i EKONOMII

  Inżynieria Środowiska

  Environmental Engineering

  Mechanika i Budowa Maszyn

  Mechanics and Machine Construction

  Informatyka

  Computer Science

  Ekonomia

  Economics

  Rolnictwo

  Agriculture

  WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA i NAUK HUMANISTYCZNYCH

  Pielęgniarstwo

  Nursing

  Praca Socjalna

  Social Work

  Pedagogika

  Pedagogics

 

 

stopka