You are here: HomeKlub Studenta

UWAGA STUDENCI !!!!!

STUDENT SKŁADAJĄCY WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O ZAPOMOGĘ ZOBOWIĄZANY JEST ZAREJESTROWAĆ WNIOSEK W WIRTUALNEJ UCZELNI, CO BĘDZIE MOŻLIWE OD DNIA  1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.!!!!

 NASTĘPNIE NALEŻY WYDRUKOWAĆ WNIOSEK PO ZAREJESTROWANIU I UZUPEŁNIĆ WYMAGANYMI DANYMI - DOPIERO TAKI WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W POKOJU NR 18.

 NIEZAREJESTROWANE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

film
Film promocyjny

DLA STUDENTA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Klub studenta

KLUBU STUDENTA

W dniu 14.06.2012 nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Studenta PWSZ Ciechanowie. Klub Studenta znalazł swoje miejsce w nowo wyremontowanych pomieszczeniach Domu Studenta.

Działalność Klubu Studenta adresowana jest głównie studentów i młodzieży licealnej, która być może przekroczy progi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie.

Głównym celem Klubu Studenta jest szeroko pojęta edukacja w zakresie tańca, teatru, plastyki, oraz integracja i aktywizacja środowiska studenckiego i młodzieżowego.
Cel ten jest realizowany w oparciu o popularyzacje i wykorzystanie zdolności artystycznych studentów oraz edukacje przez organizowanie imprez kulturalnych z wykorzystaniem wartości, jakie niesie kultura.

Klub Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oferuje studentom możliwość integracji

w środowisku studenckim. Serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do spotkań klubowych.

W Klubie Studenta PWSZ przy ulicy Narutowicza 4a w Ciechanowie odbywają się koncerty REGGAE NIGHT, wystartowała pierwsza oficjalna

bitwa na rymy.  Andrzejki i Mikołajki

Studenci spotkali się na pierwszej klubowej Wigilii studenckiej, na pierwszym klubowym Sylwestrze witając Nowy rok 2013.

Kabaret ?zETKA? powstał w roku 2012. Tę dość kontrowersyjną nazwę zawdzięcza ówczesnej szczerości artystycznej wynikającej z całkowitego braku doświadczenia estradowego oraz asekuracyjnej uczciwości w razie niepowodzeń.

 Od roku siedzibą kabaretu jest Klub Studenta przy PWSZ w Ciechanowie.

Kabaret ?zETKA? charakteryzuje się specyficzną energią i tekstami, tworzą go studenci naszej Uczelni.

Pierwszy występ kabaretu, to przedstawienie ? Kupciuszek?.

Akcja ? Kupciuszka? toczy się szybko a cały program przepełniony jest dużą dawką muzyki i bogatą ścieżką dźwiękową.

 

Kontakt

tel.: 236724251 w. 411

stopka