Jesteś tutaj: HomeKonkursyDziekan ZWEDiTM w Mławie PWSZ w Ciechanowie ogłasza KONKURS na stanowisko starszego wykładowcy (konkurs nr 6)

button 2

tekst alternatywny

button

 

Dziekan ZWEDiTM w Mławie PWSZ w Ciechanowie ogłasza KONKURS na stanowisko starszego wykładowcy (konkurs nr 6)

WED.1110.6.2018
Konkurs nr 6
Ciechanów, dnia 30.07.2018 r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
ul. Warszawska 52, 06-500 Mława
Tel: 23 654 98 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego wykładowcy
( umowa o pracę )

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm. ). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

- posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk społecznych lub prawnych lub ekonomicznych lub technicznych
- udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej lub zawodowej
- doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotów: Komunikacja marketingowa w służbach mundurowych, Warsztat mediów elektronicznych, Terroryzm i jego zwalczanie, Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia, Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, Współczesne doktryny prawne i ustrojowe, Historia Polski XX wieku, Historia policji, Historia służb mundurowych, Historia bezpieczeństwa i wojskowości, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnej, Podstawy prawa karnego, Postępowanie administracyjne, Prawo wykroczeń i przepisy karne wybranych ustaw szczegółowych, Podstawy socjologii i metodyki badań społecznych, Zwalczanie przestępczości, Bezpieczeństwo państwa, Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy,
2. podanie,
3. życiorys i kwestionariusz osobowy,
4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub równorzędnego,
5. informacje o dorobku zawodowym, naukowym i dydaktycznym,
6. wykaz publikacji,
7. oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie będzie podstawowym miejscem pracy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego na studiach pierwszego stopnia.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem WED.1110.6.2018 konkurs numer 6 należy składać w Dziekanacie Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, ul. Warszawska 52, pokój 202 w terminie do dnia:

5 września 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

20 września 2018 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny

Dziekan
Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
dr inż. Andrzej Korneta

stopka