Jesteś tutaj: HomeKonkursyDziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza: KONKURS na stanowisko: lektora języka angielskiego na kierunek pedagogika, studia I stopnia, profil praktyczny

button 2

tekst alternatywny

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza: KONKURS na stanowisko: lektora języka angielskiego na kierunek pedagogika, studia I stopnia, profil praktyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

tel.: 23 672 22 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

ogłasza:

KONKURS

na stanowisko: lektora języka angielskiego

na kierunek pedagogika, studia I stopnia, profil praktyczny

w ramach umowy o pracę (0,6 etatu), na czas określony z możliwością uwzględnienia,

(art.9a. ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym)

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z póź. zm.):

Wymagania:

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora lub doktora, stopień zawodowy magistra,
 • udokumentowany staż pracy na uczelni wyższej,
 • udokumentowany dorobek w działalności dydaktycznej,
 • złożyć oświadczenie, że PWSZ w Ciechanowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy.
 2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku lektora,
 3. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 4. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego lub tytułu zawodowego,
 5. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 6. Informacje o dorobku zawodowym ( jeśli takie są).
 1. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zaliczenie go do minimum kadrowego na kierunku pedagogika na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz że podejmie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy.
 2. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi komputera : pakietu Microsoft Office i Excel.
 3. Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim lub rosyjskim lub niemieckim w stopniu podstawowym.

Kandydat może złożyć inne dokumenty, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko lektora, na kierunku pedagogika o profilu praktyczny.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie , ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów (z dopiskiem Konkurs – kierunek pedagogika - WOZ i NH), w terminie:


                                               do dnia 05 września 2018r.,
do godz. 16.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

07 września 2018r.

 

 

 

                                                                       Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia
                                                                                      i Nauk Humanistycznych

                                                                                          dr Bożena Ostrowska

 

stopka