Jesteś tutaj: HomeKonkursyDziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza: KONKURS na stanowisko: wykładowca na kierunek praca socjalna, studia I stopnia, profil praktyczny

button 2

tekst alternatywny

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza: KONKURS na stanowisko: wykładowca na kierunek praca socjalna, studia I stopnia, profil praktyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów, Polska

Tel.: 23 672 22 13; 23 674 37 04                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                 

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza:

KONKURS

na stanowisko: wykładowca

na kierunek  praca socjalna, studia I stopnia, profil praktyczny

w ramach umowy o pracę (0,6 etatu), na czas określony, z możliwością uwzględnienia,

(art.9a. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym)

 

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z póź. zm.):

Wymagania:

Kandydat powinien

 • posiadać stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra,
 • udokumentowany dorobek zawodowy i dydaktyczny na uczelni wyższej.
 • złożyć oświadczenie , że PWSZ w Ciechanowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia przedmiotów  w zakresie: komunikacja
  z osobą niepełnosprawną, język migowy,

 

Kandydat jest zobowiązany złożyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109, ust.1 w/w ustawy.
 2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisko wykładowcy.
 3. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 4. Potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego wymagane wykształcenie.
 5. Udokumentowane informacje o doświadczeniu zawodowym w przedmiotowym zakresie.
 6. Udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej, naukowej i zawodowej.
 7. Wykaz publikacji za okres 5 lat.
 8. Oświadczenie kandydata, że podejmie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy.
 9. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi komputera : pakietu Microsoft Office i Excel.
 10. Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim lub rosyjskim lub niemieckim w stopniu podstawowym.

Kandydat może złożyć inne dokumenty, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko wykładowcy, na kierunku praca socjalna
o profilu praktycznym.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie , ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów (z dopiskiem Konkurs – kierunek praca socjalna - WOZ i NH), w terminie:


                                              do dnia 05 września 2018r.,
do godz. 16.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

07 września 2018r.

 

 

 

                                                                       Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia
                                                                                     i Nauk Humanistycznych

                                                                                         dr Bożena Ostrowska

stopka