Jesteś tutaj: HomeKonkursyDziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza: KONKURS na stanowisko: wykładowca na kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia, profil praktyczny

button 2

tekst alternatywny

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza: KONKURS na stanowisko: wykładowca na kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia, profil praktyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów, Polska

Tel.: 23 672 22 13; 23 674 37 04                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza:

KONKURS

na stanowisko: wykładowca

na kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia, profil praktyczny

w ramach umowy o pracę (0,6 etatu), na czas określony, z możliwością uwzględnienia,

(art.9a. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym)

 

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia
27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z póź. zm.):

Wymagania:

Kandydat powinien

 • posiadać stopień naukowy doktora lub posiadać stopień zawodowy magistra pielęgniarstwa lub inny mający zastosowanie w ochronie zdrowia, dyplom pielęgniarki,
 • udokumentowany minimum 2-letni staż pracy zawodowej pielęgniarki,
 • udokumentowany dorobek w działalności dydaktyczno- zawodowej w przedmiotowym zakresie,
 • Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na  zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy.
 • Ødoświadczenie w zakresie prowadzenia przedmiotów na kierunku pielęgniarstwo
  w zakresie: podstawy pielęgniarstwa: pracownia umiejętności pielęgniarskich.

Kandydat jest zobowiązany złożyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109, ust.1 w/w Ustawy.
 2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisko wykładowcy.
 3. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 4. Potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora   nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk pokrewnych lub dyplom mgr pielęgniarstwa lub dyplom mgr mającego zastosowanie w ochronie zdrowia.
 5. Potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze RP.
 6. Udokumentowane osiągnięcia w działalności zawodowej i dydaktycznej. Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej w podmiocie leczniczym odpowiadającym obszarowi realizowanego przedmiotu.
 7. Wykaz publikacji za okres 2 lat.
 8. Wykaz form doskonalenia zawodowego.
 9. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi komputera: pakietu Microsoft Office i Excel.
 10. Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim, rosyjskim w stopniu
  podstawowym.

Kandydat może złożyć inne dokumenty, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko wykładowcy, na kierunku pielęgniarstwo, stopień pierwszy, profil praktyczny.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie , ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów (z dopiskiem Konkurs – kierunek pielęgniarstwo - WOZ i NH), w terminie:


                                              do dnia 05 września 2018r.,
do godz. 16.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

07 września 2018r.

 

 

 

 

 

                                                                       Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia
                                                                                     i Nauk Humanistycznych

                                                                                           dr Bożena Ostrowska

stopka