You are here: HomeKontakt

Menu WOZiNH

logo jf

gbl

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Kontakt

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
PWSZ w Ciechanowie

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
tel./fax. (23) 672 22 13 ; tel. (23) 674 37 04
e-mail: iozpwsz@wp.pl, wzk@pwszciechanow.edu.pl

Dziekanat

DZIEKAN: dr Bożena Ostrowska (bozena_ostrowska2@wp.pl)
PRODZIEKAN: mgr Małgorzata Zagroba (zagroba.malgorzata@gmail.com)

Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego

KIEROWNIK: dr Ewa Wiśniewska (ewa.katarzyna.wis@gmail.com)
Kierownik praktyk zawodowych: mgr Marzena Kubala (kub66@wp.pl)
Opiekun zajęć praktycznych: mgr Maria Kołtun (jolakoltun@wp.pl)
Koordynator planów nauczania: mgr Katarzyna Korycińska-Koniczuk (katarzyna.koniczuk@wp.pl)

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego

KIEROWNIK: dr Daniel Bartosiewicz (danbart27@gmail.com)
Koordynator planów nauczania: dr Teresa Dworecka (teresa.dworecka@interia.pl)
Opiekun zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: mgr Marzena Drzewiecka (marzenadrzewko@tlen.pl)
Kierownik Uniwersytetu Dziecięcego: mgr Agnieszka Kuskowska (agnieszka.kuskowska@pwszciechanow.edu.pl)

Zakład Pracy Socjalnej

p.o. Kierownika: mgr Miłosz Marcysiak (miloszma@gmail.com)
Koordynator planów nauczania: mgr Miłosz Marcysiak (miloszma@gmail.com)
Opiekun zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: mgr Sandra Brzeska-Zagroba (sandra.brzeska1991@gmail.com)

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

KIEROWNIK: mgr Aleksandra Dąbrowska (aleksandra.dabrowska@onet.com.pl)

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW STUDENTÓW

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:

I ROK (nabór 2018) - dr Ewa Wiśniewska (ewa.katarzyna.wis@gmail.com)
II ROK (nabór 2017) - mgr Małgorzata Zagroba (zagroba.malgorzata@gmail.com)
III ROK (nabór 2016) - mgr Marzena Kubala (kub66@wp.pl)

KIERUNEK PEDAGOGIKA:

I ROK (nabór 2018) - dr Teresa Dworecka (teresa.dworecka@interia.pl)
II ROK (nabór 2017) - mgr Agnieszka Kuskowska (agnieszka.kuskowska@pwszciechanow.edu.pl)
III ROK (nabór 2016) - dr Iwona Górska (iwonagorskaplock@gmail.com)

KIERUNEK PRACA SOCJALNA:

I ROK (nabór 2018) - mgr Sandra Brzeska-Zagroba (sandra.brzeska1991@gmail.com)
II ROK (nabór 2017) - mgr Miłosz Marcysiak (miloszma@gmail.com)

stopka