You are here: HomeKrajowe Ramy Kwalifikacji

Menu WEDiTM

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 roku kształcenie w uczelniach wyższych od roku akademickiego 2012/2013 odbywa się w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Wślad za tym rozporządzeniem Senat PWSZ w Ciechanowie uchwałą nr 163/III/2012 z dnia 23 lutego 2013 roku zadecydował o wprowadzeniu kształcenia na wszystkich kierunkach w uczelni według zasad Krajowych Ram Kwalifikacji od roku akademickiego 2012/2013.
Krajowe Ramy Kwalifikacji zawierają opis kwalifikacji zdobytych przez studenta danego kierunku w toku kształcenia na określonym poziomie. Odnoszą się one do efektów kształcenia w trzech kategoriach ? wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ? których opanowanie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata.
Studentom zainteresowanym problematyką Krajowych Ram Kwalifikacji polecamy lekturę następujących opracowań (pliki w formacie pdf):

  1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
  2. Efekty kształcenia pomocne informacje
  3. Systemy akumulacji i transferu osiągnięć na przykładzie ECTS i ECVET

Szczegółowe efekty kształcenia, programy kształcenia i karty przedmiotów dostępne są na platformie MOODLE Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych.

stopka