Jesteś tutaj: HomeMisja Wydziału

button 2

tekst alternatywny

button

 

Misja Wydziału

Misją Wydziału Inżynierii i Ekonomii jest działalność naukowa i dydaktyczna skierowana przede wszystkim na potrzeby lokalnego otoczenia, bez względu na posiadany stan materialny beneficjentów. Wydział kształci przyszłych potencjalnych pracowników lokalnego rynku pracy w zakresie inżynierii, ekonomii, informatyki i rolnictwa.

Poprzez ciągłą współpracę z lokalnym otoczeniem biznesu, przemysłu, administracji i edukacji jest w stanie w pełni dostosować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, potrzebom oraz pełnej elastyczności reagowania na cięgle zmieniające się warunki otoczenia przygotowuje także do wejścia na europejski rynek pracy w pełni wykwalifikowaną kadrę, odznaczającą się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i praktycznej o proeuropejskich postawach obywatelskich i społecznych.
Wydział Inżynierii i Ekonomii poprzez swoją działalność, postawy i zachowania swoich absolwentów, bogaty wachlarz wykorzystania działań związanych z programem Erasmus oraz wdrożony system Krajowych Ram Kwalifikacji w coraz większym stopniu wpływa na zmianę oblicza regionu, stając się równorzędnym partnerem o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

stopka