Jesteś tutaj: HomeOgłoszenia

pwsz rotate centrum symulacji

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Technika Symulacji Medycznej

Czytaj więcej...


Ogłoszenie 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza nabór spośród pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, na kierunku pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia  w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej do udziału w w/w projekcie.  

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie
od 04.01.2018r. do 11.01.2018r., do godz. 16:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  2. Formularz zgłoszeniowy,
  3. Oświadczenie uczestnika projektu,
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów   oraz kryteria wyboru tj.: przedmiot nauczany przez zgłaszającego : ćwiczenia , zajęcia praktyczne – 5 pkt, niepełnosprawność – 5 pkt, zaangażowanie w innych projektach: nie – 5 pkt, tak 1 pkt.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie w biurze projektu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”

Dokumenty można pobrać ze strony projektu www.pwszciechanow.edu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.


 Ogłoszenie 2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza nabór spośród pracowników zatrudnionych w Uczelni do opracowania „Programu rozwojowego uczelni” w odniesieniu do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo nowoczesnymi metodami symulacji medycznej.  

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie
od 04.01.2018r. do 11.01.2018r., do godz. 16:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  2. Formularz zgłoszeniowy,
  3. Oświadczenie uczestnika projektu,
  4. Zaświadczenie o zatrudnieniu.

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych dokumentów.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie w biurze projektu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”

Dokumenty można pobrać ze strony projektu www.pwszciechanow.edu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.

stopka