Jesteś tutaj: HomeOgłoszenia

pwsz rotate centrum symulacji

Ogłoszenia

Ogłoszenie Nr 4 

z dnia 15 stycznia 2018r.

o naborze do udziału w konferencji

pn. „Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną”

Konferencja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej i nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo

PWSZ w Ciechanowie.

Konferencja jest realizowana z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowana w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czką konferencji może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

  1. Posiada wykształcenie wyższe.
  2. Jest zatrudniona w PWSZ w Ciechanowie.
  3. Deklaruje uczestnictwo w oferowanej konferencji poprzez złożenie zgłoszenia.

Miejsce konferencji:

Zostanie określone po wyborze organizatora konferencji.

Liczba osób do udziału w konferencji:

  • 4 osoby (3kobiety i 1 mężczyzna).

Czas trwania konferencji:

  • 3 dni

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie   prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, poznanie organizacji zajęć w ośrodku symulacji medycznej oraz sposobów prowadzenia egzaminów OSCE.

Ramowy program kształcenia

Lp. Program ramowy
1. Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej.
3. Utworzenie MCSM

Uzupełniony i podpisany dokument tj:

  • Zgłoszenie do udziału w konferencji,

które można pobrać i należy złożyć w Biurze Projektu mieszczącego się w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9. Złożenie dokumentów powinno nastąpić do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 16:00.

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych i złożenie terminowe zgłoszenia do udziału w konferencji.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja powołana przez Rektora.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Informacji na temat realizacji konferencji udziela:

dr Bożena Ostrowska - Kierownik Projektu

PWSZ w Ciechanowie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stopka