Jesteś tutaj: HomeProjekty UEDla studenta

Projekty UE

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 15 października 2018 r. do godz. 14:00.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą być składane jedynie do 15 października 2018 r., po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

Od 1 października 2018 r. wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00-15:00 w pokoju nr 18.

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 13 PAŹDZIERNIKA W GODZINACH 8:00-13:00 POKÓJ NR 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1000 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2017 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. zostanie podany Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 22-23 września 2018 r.
Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2018/2019 Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Ciechanowie, a w szczególności z wymogami wynikającymi z Regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
 • student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku /zał. nr 1 ostatnia strona/

UWAGA STUDENCI !!!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczanie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi!

Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku. Szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów w Regulaminie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 - poniżej.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018

Koła naukowe

Koła Naukowe Rok Akademicki - 2013/2014

 1. Koło Naukowe Pedagogów „Bona Fide”,
 2. Koło Inżynierii Materiałowej,
 3. Koło Naukowe Ekonomii,
 4. Koło Naukowe Informatyki Stosowanej,
 5. Naukowe Koło Studenckie Chemików,
 6. Koło Naukowe „KOMOS”,
 7. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa,
 8. Koło Naukowe „Elektroda”,
 9. Koło Naukowe „Paparazzi”.

Oferty Pracy

OFERTY AKTUALNE

OFERTY ARCHIWALNE

Firma QUMAK S.A. poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:


stopka