Jesteś tutaj: HomeProjekty UEDla studenta

Projekty UE

Zajęcia sportowe dla studentów

Informujemy, że studenci PWSZ mogą korzystać z poniższych zajęć:

  • w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 17:00 do 18:30 odbywają się zajęcia: siłownia, tenis stołowy przy ul. Sienkiewicza 28A w Ciechanowie.
  • w każdy poniedziałek w godzinach od 18:00 do 19:30 odbywają się zajęcia z siatkówki dla kobiet i mężczyzn w ZS nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie przy ul. Powstańców Warszawskich 24.

Chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w w/w zajęciach.

Ogłoszenie - BASEN 2018/2019

Informujemy, że od 05.11.2018 r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie. W zajęciach może brać udział każdy student studiów stacjonarnych PWSZ w Ciechanowie w wymiarze 1 godziny (60 min.) dwa razy w tygodniu bez możliwości łączenia godzin. Kierownictwo basenu prosi aby ograniczyć korzystanie z pływalni w godzinach od 16:00 do 20:00 z uwagi na zajęcia realizowane przez kluby pływackie. Z basenu można korzystać od poniedziałku do piątku. Wejście na basen możliwe jest tylko po okazaniu legitymacji studenckiej.

Kanclerz
mgr inż. Piotr Wójcik

Druki do pobrania

Druki do pobrania w formacie PDF:

Ważne informacje do stypendium socjalnego:

Umowy ze studentami

Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

* umowy oraz aneks zostały przygotowane w formie interaktywnego PDF. Do ich odczytania i wypełnienia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader. Wybrany plik należy zapisać na dysku lokalnym, wypełnić i wydrukować w 2 egzemplarzach.

Oferty Pracy

OFERTY AKTUALNE

Firmą rekrutacyjna ProworkPL zaprasza studentów do skorzystania z naszych ofert pracy, min: w BRANŻY EDUKACJA PRACA JAKO NAUCZYCIEL DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

https://prowork.pl/wyniki-wyszukania/?kraj=0&branza=33&nazwa_stanowiska=

 

Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżyniera budowy w Dziale Realizacji

Firma JPP Marine prowadzi nabór na szkolenie zawodowe: spawacz, monter konstrukcji stalowych.

Firma BDI Zapraszamy studentki do wzięcia udziału
w Future Female Leader in Product Supply
w Warszawie w Fabryce Pampers organizowanym przez Procter & Gamble

Dwudniowe spotkanie odbędzie się 17-18 stycznia 2019 - start o godz. 9:00.
Zaproszenie.

OFERTY ARCHIWALNE

Czytaj więcej: Oferty Pracy

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 15 października 2018 r. do godz. 14:00.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą być składane jedynie do 15 października 2018 r., po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

Od 1 października 2018 r. wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00-15:00 w pokoju nr 18.

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 13 PAŹDZIERNIKA W GODZINACH 8:00-13:00 POKÓJ NR 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1000 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2017 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wyniósł 3399 zł. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 21 września 2018 r.).
Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2018/2019 Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Ciechanowie, a w szczególności z wymogami wynikającymi z Regulaminu dotyczącymi:

  • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
  • student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku /zał. nr 1 ostatnia strona/

UWAGA STUDENCI !!!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczanie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi!

Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku. Szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów w Regulaminie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 - poniżej.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2018/2019

stopka