Jesteś tutaj: HomeProjekty UEERASMUS

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Uczelnie partnerskie

PL CIECHAN02: LISTA UMÓW PODPISANYCH PRZEZ PWSZ W CIECHANOWIE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Lp.

Nazwa instytucji partnerskiej

Kraj

1. Universitat de les Illes Baleares, Palma
(E PALMA01)
Hiszpania
2. Prof. Dr. Arsen Zlatarov University, Bourgas
(BG BOURGAS02)
Bułgaria
3. Kilis 7 Aralik Universitesi, Kilis
(TR KILIS01)
Turcja
4. Vilniaus Kolegija (University of Applied Sciences), Vilnius
(LT VILNIUS10)
Litwa
5. Czech University of Life Sciences Prague (Faculty of Engineering), Praha
(CZ PRAHA02)
Czechy
6. Zilinska Univerzita v Ziline (Faculty of Management Science and Informatics), Zilina
(SK ZILINA01)
Słowacja
7. Marijampoles Kolegija (Marijampole College), Marijampole
(LT MARIJAM01)
Litwa
8. Universidad de Jaen, Jaen
(E JAEN01)
Hiszpania
9. Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo
(BG VELIKO02)
Bułgaria

INCOMING STUDENTS

STUDY GUIDE

for exchange and visiting students

THE STATE HIGHER SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION IN CIECHANÓW

PL CIECHAN02

Address:   Narutowicza 9,  06-400 Ciechanów,  Poland

Obraz1 

The main building of the State Higher School of Vocational Education in Ciechanów

 budynek weditm

The building of the State Higher School of Vocational Education in Mława

The State School of Higher Vocational Education in Ciechanów (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, PWSZ in Ciechanów) was founded through an official decision of the Government of Poland in 2001.
Our School offers 11 programmes of studies: Economics, Mechanics and Machine Construction, Agriculture, Computer Science, Environmental Engineering, Electronics and Telecommunication, Logistics, Social Work, Nursing, Pedagogics and Internal Security. Other programmes are being prepared and will be started according to the interest of the youth.
Since its beginnings, more than 2200 alumni have graduated the School and all of them either continued their study or started successful professional careers. Everything thanks to the effort to equip our students with adequate theoretical knowledge needed during their continuation of study in Master's programmes and – most importantly – to prepare them to start successful professional careers.
We constantly try to perfect the didactic process through adjusting the curricula to the requirements of the global, national, and regional labour market. Every student has got a chance to master the skills of successful communication, gain and use knowledge adequate to contemporary social and economic development, and develop professional standards which will allow them to be valuable assets for the companies they are going to work for.
Our School offers various forms of qualification improvement, training and retraining for people who are already employed in various institutions, as well as the Third Age University. Courses, seminars, and post-graduate studies allow its participants to broaden their knowledge and improve skills.
We participate actively in the Erasmus Programme which allows our students to study and have training in other countries and host foreign students.
The time spent on studying is one of the most important periods in life. Not only does it offer students an intellectual adventure, but also allows them to indulge in sports, artistic, touristic, and cognitional activity. Therefore, the School supports sports, tourism, students' scientific circles, theatre, cabaret, music bands and an academic choir.
The representatives of the Student Government take active part in the proceedings of the faculty councils, the senate, and the convent. These are the students who decide on the distribution of scholarship means for those in need.
We offer dormitory places (next to the main building) for the students who do not live in Ciechanów and for foreign students – the rooms are for 2 or 3 tenants and provide connection with Internet and TV. Each floor has a kitchen with facilities, where students can prepare their own meals, but they also may use the canteen. And of course we have The Students Club which is in the same building as dormitory.

RECRUITMENT BUREAU (FOREIGN STUDENTS):

Mr Sylwester Czaplicki
9 Narutowicza St.
06-400 Ciechanów
kom. (+48) 784 578 524
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AUTHORITIES

pdf logo2Erasmus policy statement for years 2014-2020

ERASMUS COORDINATOR

ECTS  COURSE  CATALOGUE

FACULTY OF ELECTRONICS, JOURNALISM
and MULTIMEDIA TECHNIQUES

Electronics and Telecommunication
Logistics
Internal Security

FACULTY OF ENGINEERING AND ECONOMICS

Environmental Engineering

Mechanics and Machine Construction

Computer Science

Economics

Agriculture

FACULTY OF HEALTH and HUMANITIES

Nursing
Social Work
Pedagogics

Dormitory

Library

Information about CIECHANÓW

Information about MŁAWA

Katalog przedmiotów

Informacje o uczelni:

 • nazwa i adres;

  PWSZ w Ciechanowie
  ul. Narutowicza 9
  06-400 Ciechanów
  NIP 566-18-05-832
  Rektorat (23) 672 20 50
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sekretariat Kanclerza (23) 673 75 78
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • kalendarz roku akademickiego;
 • władze uczelni;
 • ogólne informacje o uczelni;
 • Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie;
 • Regulamin organizacyjny i Schemat organizacyjny;
 • wykaz prowadzonych programów studiów:

  WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA
  i TECHNIK MULTIMEDIALNYCH

  Elektronika i Telekomunikacja

  Electronics and Telecommunication

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Internal Security

  Logistyka

  Logistics

  WYDZIAŁ INŻYNIERII i EKONOMII

  Inżynieria Środowiska

  Environmental Engineering

  Mechanika i Budowa Maszyn

  Mechanics and Machine Construction

  Informatyka

  Computer Science

  Ekonomia

  Economics

  Rolnictwo

  Agriculture

  WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA i NAUK HUMANISTYCZNYCH

  Pielęgniarstwo

  Nursing

  Praca Socjalna

  Social Work

  Pedagogika

  Pedagogics

 

 

OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH
STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW PWSZ W CIECHANOWIE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

 1. PWSZ w Ciechanowie finansuje wyjazdy studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ zgodnie z „Zasadami alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+: Mobilność edukacyjna – szkolnictwo wyższe” na dany rok akademicki.
 2. Podział subwencji programu Erasmus+ przyznanej Uczelni przez Narodową Agencję na poszczególne wydziały wstępnie przygotowuje koordynator uczelniany na podstawie ilości wyjazdów studentów i pracowników ujętych w podpisanych umowach bilateralnych. Podział ten jest następnie weryfikowany i zatwierdzany przez J.M. Rektora.
 3. Przydziału środków na poszczególne wyjazdy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna zgodnie z zasadami kwalifikacji na daną kategorię wyjazdów zatwierdzonymi przez Senat Uczelni. Wysokość przyznanego stypendium na dofinansowanie kosztów wyjazdu ustalana jest w zależności od kategorii wyjazdu, wysokości stawek podanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, kraju wyjazdu, długości pobytu i liczby zgłoszonych wyjazdów.
 4. Studentowi przysługuje prawo do udziału w programie Erasmus+ maksymalnie do 12 miesięcy w każdym cyklu studiów i jest to tzw. kapitał wyjazdów. Wcześniejszy udział w programie Erasmus zostanie w nim uwzględniony.
 5. Stypendium programu Erasmus+ ma charakter dofinansowania i nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.
 6. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PWSZ w Ciechanowie a Beneficjentem.
 7. Ogólna kwota stypendium przyznanego studentowi i pracownikowi musi być liczbą całkowitą jest wyrażona w euro. Wypłata stypendium jest dokonywana poprzez przelew bankowy na wskazany przez Beneficjenta indywidualny rachunek bankowy prowadzony w euro. Koszty przelewów bankowych ponosi Uczelnia. Indywidualny stypendysta otrzymuje pełną kwotę stypendium wynikającą z podpisanej z Uczelnią umowy.
 8. Stawki stypendium wypłacanego pracownikowi mają charakter ryczałtu i nie uwzględniają kosztów podróży. Ostateczna kwota wypłaconych pracownikowi środków uzależniona jest od długości pobytu określanego na podstawie potwierdzenia o długości pobytu wystawionego przez instytucję przyjmującą. Okres pobytu rozliczny jest z dokładnością do jednego dnia i nie obejmuje dni podróży.
 9. Ostateczna kwota wypłaconych studentowi środków uzależniona jest od długości pobytu określanego na podstawie potwierdzenia o długości pobytu wystawionego przez instytucję przyjmującą. Okres pobytu rozliczny jest zgodnie z zasadami programu Erasmus+.
 10. Podział środków niewykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym wstępnie przygotowuje koordynator uczelniany i jest on następnie weryfikowany i zatwierdzany przez J.M. Rektora lub Prorektora.
 11. Koszty podróży pracownika udokumentowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+ mogą zostać pokryte na koniec okresu rozliczeniowego z niewykorzystanych środków w całości lub części jednakowej dla wszystkich wyjazdów.
 12. Diety na dni podróży pracownika udokumentowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+ mogą zostać pokryte na koniec okresu rozliczeniowego z niewykorzystanych środków, pozostałych po pokryciu kosztów podróży, w całości lub części jednakowej dla wszystkich wyjazdów.
 13. PWSZ w Ciechanowie może dofinansować wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.
 14. Dodatkowy okres mobilności, związany z uzasadnionym i uzgodnionym z uczelnią macierzystą przedłużeniem pobytu w instytucji partnerskiej, może być finansowany w zależności od wolnych środków przyznanych uczelni w ramach programu Erasmus+. Środki te będą przyznawane ze środków niewykorzystanych przez uczelnię w ramach funduszu na wyjazdy i/lub pochodzących z realokacji funduszy zwolnionych w wyniku rezygnacji beneficjentów z wyjazdów i/lub pochodzących z dodatkowych funduszy, które Uczelnia otrzymała z Narodowej Agencji. Propozycję redystrybucji przygotowuje koordynator uczelniany, weryfikuje i zatwierdza J.M. Rektor lub Prorektor.
 15. Rozliczenie wypłaconych środków finansowych uzależnione jest od dostarczenia dokumentów wskazanych w Umowie pomiędzy Beneficjentem a uczelnią. W przypadku niedopełnienia wymaganych formalności Beneficjent może zostać zobowiązany przez uczelnię do zwrotu wypłaconego stypendium.
 16. Wydatki planowane i dokonywane w ramach organizacji wymiany studentów i pracowników (środki OM programu Erasmus+) zgłasza uczelniany koordynator programu Erasmus+, a zatwierdza J.M. Rektor.
 17. Wszystkie wydatki za środków własnych uczelni związane z programem Erasmus+ wymagają wcześniejszego zatwierdzenia i następnie rozliczenia przez uczelnianego koordynatora i J.M. Rektora. Dotyczy to również dodatkowych godzin dydaktycznych pracowników prowadzących zajęcia ze studentami przyjeżdżającymi do Uczelni w ramach programu Erasmus+.

pdf logo2 WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY
W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informacje ogólne:

 1. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w danym roku akademickim.
 2. Nauczyciel musi prowadzić swoje działanie w zakresie mobilności w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ innym niż Polska i kraj jego zamieszkania.
 3. PWSZ w Ciechanowie musi mieć podpisaną umowę o wymianie nauczycieli z uczelnią zagraniczną na daną specjalność i rok akademicki.
 4. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. Musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września roku następnego.
 5. Działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych podczas jednego wyjazdu musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu).
 6. Stypendium otrzymane przez nauczyciela akademickiego jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Nauczyciel wyjeżdżający w ramach wymiany może ubiegać się o dofinansowanie poza środkami programu Erasmus+.
 7. Dopuszcza się mobilność kadry w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.
 8. Dla każdego pracownika zakwalifikowanego na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy.

Kryteria formalne:

Nauczyciel akademicki ubiegający się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć w ramach Programu Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:

 1. Może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca.
 2. Musi posiadać status pracownika PWSZ w Ciechanowie.
 3. Musi posiadać znajomość języka angielskiego lub języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w zagranicznej uczelni partnerskiej określonym w umowach bilateralnych.

Kryteria kwalifikacji pracownika na wyjazd:

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 1. jakość programu nauczania (Staff Mobility Agreement for Teaching): tematyka nauczania, grupa odbiorców, zakres program nauczania,
 2. kompetencje językowe do prowadzenia zajęć/aktywności dydaktycznej w języku wykładowym uzgodnionym z uczelnią przyjmującą,
 3. działalność na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni,
 4. wpływ wyjazdu na rozwój własny pracownika,
 5. korzyści z wyjazdu dla Uczelni (np. publikacje, skrypty, materiały dydaktyczne),
 6. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w obcym języku,
 7. pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,
 8. kandydatury osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będą traktowane preferencyjnie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w pokoju 215 w Budynku Rektoratu.

I Dokumenty przedstawiane Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. "Porozumienie o programie nauczania" (Staff Mobility Agreement for Teaching) zaakceptowane przez Dziekana lub Prodziekana Wydziału i uzgodnione z uczelnią przyjmującą.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Certyfikaty, dyplomy itp. potwierdzające znajomość języków obcych.
 4. Opis działalności na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni.
 5. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych z uczelnią przyjmującą dotychczasowych i zaplanowanych.
 6. Inne potwierdzenia zgodnie z kryteriami kwalifikacji.

II Dokumenty konieczne przed wyjazdem:

 1. "Porozumienie o programie nauczania" (Staff Mobility Agreement for Teaching) potwierdzone przez uczelnię przyjmującą.
 2. Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego.
 3. Umowa.
 4. Oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium na konto.
 5. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawiona przez NFZ.
 6. Obowiązkowo ubezpieczenie na okres pobytu na praktyce obejmujące:
  • ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące ewentualnie uszkodzenie lub zagubienie bagażu),
  • odpowiedzialność cywilną,
  • wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),
  • śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

III Dokumenty konieczne po przyjeździe:

 1. Zaświadczenie o czasie pobytu i dokument stwierdzający przeprowadzenie zakładanej ilości godzin dydaktycznych wystawione przez uczelnię przyjmującą. Dokumenty te powinny być wystawione na papierze firmowym z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej z uczelni przyjmującej.
 2. Wypełnienie online ankiety o pobycie na stypendium programu Erasmus+ (mail z linkiem do ankiety będzie wysyłany na adres mailowy pracownika bezpośrednio po zakończeniu mobilności).

Komisja Kwalifikacyjna

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prorektor PWSZ w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Dziekan lub Prodziekan Wydziału, dla którego są podpisane umowy o wymianie nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ (ilość stypendiów dla każdego Wydziału wynika z ilości podpisanych umów dla danego Wydziału i przyznanych uczelni na dany rok środków w programie Erasmus+ w kategorii STA).

Kwalifikacje na wyjazd przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przedstawionych dokumentów.

Odwołanie od decyzji:

Osobom nie zakwalifikowanym na wyjazd przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej. Odwołanie nauczyciel składa na ręce J.M. Rektora PWSZ w Ciechanowie.

ECTS

ECTS  -  European Credit Transfer and Accumulation System

ECTS  -  Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

ECTS to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia/uczenia się. Jego celem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych, a także mobilności studentów. ECTS jest szeroko wykorzystywany w szkolnictwie wyższym i może być stosowany w innych formach uczenia się przez całe życie.

Wybrane ogólne zasady ECTS:

Przypisywanie punktów ECTS to proces polegający na przydzieleniu liczby punktów zaliczeniowych kwalifikacjom/programom bądź komponentom edukacyjnym. Punkty ECTS są przyporządkowywane na podstawie średniego nakładu pracy potrzebnego do osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia/uczenia się.

Jedna z podstawowych cech ECTS przewiduje, iż 60 punktów odpowiada nakładowi pracy w pełnym roku akademickim, zatem jednemu semestrowi przypisuje się na ogół 30 punktów ECTS. Każdy rok akademicki i semestr podzielony jest na komponenty edukacyjne. Komponent edukacyjny to formalnie wyodrębniona, oparta na efektach kształcenia/uczenia się, część procesu kształcenia, taka jak przedmiot, moduł, seminarium czy praktyka zawodowa. Z każdym komponentem związany jest spójny i sprecyzowany zbiór efektów kształcenia/uczenia się, odpowiednie kryteria oceny oraz określony nakład pracy i odpowiednia liczba punktów ECTS.

Przyznanie punktów potwierdza, że dany student spełnił wymogi związane z zaliczeniem konkretnego komponentu. Liczba punktów przyznana studentowi jest taka sama, jak liczba przyporządkowana do danego komponentu. Jeżeli student otrzyma ocenę umożliwiającą zaliczenie, to otrzymuje pełną liczbę punktów. Liczby punktów nie dostosowuje się nigdy do wystawionej studentowi oceny za zaliczenie danego przedmiotu. Punkty ECTS nie wyrażają tego, jak dobrze student poradził sobie ze spełnieniem wymagań związanych z przyznaniem punktów zaliczeniowych. Jakość osiągnięć studenta wyrażana jest za pomocą uczelnianego lub krajowego systemu ocen.

Punkty przyznane w jednym programie mogą zostać przeniesione do innego programu (transfer) oferowanego przez tę samą lub inną instytucję. Transfer punktów może nastąpić tylko wtedy, kiedy instytucja przyznająca tytuły lub stopnie naukowe uzna te punkty i związane z nimi efekty kształcenia/uczenia się. Instytucje partnerskie powinny
z wyprzedzeniem uzgodnić uznawanie okresów studiów zrealizowanych za granicą.
Prawidłowy transfer punktów zaliczeniowych związany jest z uznawaniem punktów przez instytucje szkolnictwa wyższego. Uznawanie punktów to proces, poprzez który instytucja potwierdza, że pewne efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte i ocenione w innej

instytucji spełniają określone wymogi jednego z programów przez nią samą prowadzonych. Biorąc pod uwagę różnorodność programów i instytucji szkolnictwa wyższego, mało prawdopodobnym jest, by punkty i efekty kształcenia/uczenia się były identyczne dla pojedynczego komponentu edukacyjnego w różnych programach. Dlatego też zaleca się stosowanie elastycznego podejścia do uznawania punktów otrzymanych w innej instytucji. Należy raczej dążyć do sprawiedliwego i rozsądnego uznawania aniżeli do idealnej równoważności. Wspomniane sprawiedliwe uznawanie powinno bardziej opierać się na efektach kształcenia/uczenia się, tj. na tym, co dana osoba wie i potrafi zrobić, niż na procedurach formalnych, które prowadzą do uzyskania danej kwalifikacji lub ukończenia komponentu na nia się składającego. Proces uznawania powinien być przejrzysty.

Decyzje dotyczące uznania i transferu punktów ECTS są podejmowane przez instytucję wydającą dyplom (przyznającą tytuły lub stopnie naukowe) na podstawie wiarygodnych informacji na temat osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się oraz metod pomiaru dydaktycznego i ich potwierdzenia. Instytucje powinny dbać o to, aby ich polityka uznawania była znana a informacje na jej temat łatwo dostępne.

W systemie ECTS uznawanie punktów do celów akumulacji i transferu ułatwiają podstawowe dokumenty ECTS, takie jak:

 1. Katalog przedmiotów (ECTS Course Catalogue)
 2. Formularz zgłoszeniowy (Student Application Form)
 3. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)
 4. Porozumienie o programie (Training Agreement)
 5. Wykaz zaliczeń (Transcript of Records)
 6. Suplement do dyplomu (Diploma Supplement)

Studenci odbywający studia za granicą mają prawo do sprawiedliwego traktowania ocen w procesie transferu osiągnięć z jednej instytucji (bądź kraju) do drugiej, gdyż stypendia lub inne formy pomocy finansowej mogą być uzależnione od wyników w nauce. Przejrzystość wyników w nauce jest tak samo ważna dla absolwentów starających się o pracę w ich własnym co w innym kraju. Tabela ocen ECTS umożliwia łatwą i przejrzystą interpretację oraz przeliczanie ocen z jednego systemu lub kontekstu na drugi i jest w związku z tym sprawiedliwa, jeżeli chodzi o wyniki w nauce wszystkich studentów. Tabelę ocen ECTS można opracować dla krajowych skal ocen zawierających dowolną liczbę elementów na podstawie danych dotyczących określonej grupy odniesienia, które można łatwo pozyskać
z dokumentacji danej instytucji.  Uczelnie muszą jedynie ustalić jaki jest rzeczywisty procent studentów otrzymujących daną ocenę „lokalną”. Po dołączeniu do Wykazu zaliczeń i Suplementów do dyplomu studentów, tabela ta ułatwi interpretację każdej z przyznanej im ocen, tak by nie były konieczne jakiekolwiek dalsze obliczenia.

Szczegółowe informacje o systemie ECTS są dostępne:

Zasady  ECTS  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

System punktowy stosowany w PWSZ w Ciechanowie odpowiada standardowi ECTS.

Szczegółowe zasady jego stosowania są zawarte w Regulaminie Studiów
(§12 SYSTEM  PUNKTOWY w PWSZ w Ciechanowie).

Prawo studenta do realizacji części studiów w innej uczelni, w tym również poza granicami kraju, określa Regulamin Studiów
(§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA  -  punkt f).

Tabelę ocen ECTS określa Regulamin Studiów
(§13 SKALA OCEN).

Wydanie suplementu do dyplomu określa Regulamin Studiów
(§25 EGZAMINY DYPLOMOWE - punkt 26).

Opracowano na podstawie ”Przewodnik dla użytkowników ECTS”

stopka