Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział WIE

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Konkurs wiedzy i umiejętności technicznych

Stałym punktem funkcjonowania kierunku MiBM jest „Konkurs wiedzy i umiejętności technicznych” organizowany w Wielkanocnym okresie przedświątecznym w siedzibie Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.

Celem konkursu jest:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postawy uczniów,
 • rozwijanie nabytych w szkole umiejętności technicznych oraz samokształcenie potrzebne do zdobycia odpowiednich umiejętności i uzyskania kompetencji specjalistyczno-technicznych,
 • rozwijanie predyspozycje techniczne ucznia,
 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • promowanie kierunku technicznego jakim jest Mechanika i Budowa Maszyn.

Zawartość merytoryczna konkursu dotyczy dla:

 • części teoretycznej - historii techniki, zagadnień konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy, budowy materii, elektrotechniki i elektroniki, automatyki, rysunku technicznego oraz miernictwa i systemów pomiarowych,
 • zadań praktycznych - rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych, wykonywanie pomiarów wielkości fizycznych, sporządzanie i czytanie rysunków technicznych, budowanie i kierowanie pojazdami mechanicznymi, obsługa maszyn CNC oraz rozpoznawanie materiałów po ich właściwościach.

W trakcie konkursu organizowane są otwarte wykłady dydaktyczne, warsztaty, spotkaniach z ciekawymi ludźmi z przemysłu, pokazy oraz zwiedzanie bazy laboratoryjnej PWSZ w Ciechanowie. Ponadto podczas całego dnia odbywają się pokazy edukacyjne m. in. pokazy nowoczesnych urządzeń i technik spawania oraz ciekawe konkursy i atrakcje towarzyszące.

Impreza kończy się uroczystym wręczeniem pucharów, dyplomów i atrakcyjnych nagród.

Więcej informacji na stronie uczelni: http://www.pwszciechanow.edu.pl/aktualnosci-wie oraz stronie konkursu: www.konkurs-wiedzy.pl

Relacja z konkursu 2017 roku

Centrum Edukacji Technicznej Haas - HTEC

Uczelnia wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy uruchomiła pierwsze w Ciechanowie nowoczesne Centrum Edukacji Technicznej Haas – HTEC. W dniu 25.01.2018 roku w budynku Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ Ciechanów przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji. W Centrum HTEC Ciechanów zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ Ciechanów posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe. Stałą opiekę merytoryczną zapewnia firma Abplanalp Sp z o.o., jedna z największych firm w Europie Środkowej od 40 lat dostarczającej nowoczesne technologie światowych producentów w zakresie obróbki metali.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcia do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi oraz zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC. Ponadto celem programu jest pomoc szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC oraz równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Koncepcja Centrów Edukacji Technicznej firmy Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową. Obecnie około 150 szkół w Europie, Rosji, Kanadzie i USA uzyskały certyfikat HTEC. Obrabiarki firmy Haas są od wielu lat z powodzeniem wykorzystywane w programach szkoleniowych uczniów oraz osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Warto podkreślić, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości i rozwoju sieci Centrów Edukacji Technicznej Haas (obecnie 20 placówek edukacyjnych w Polsce uzyskało certyfikację HTEC).

Firma Haas dostarczając do placówek edukacyjnych maszyny CNC do obróbki skrawaniem współpracuje z dostawcami wyposażenia, używanego w procesach produkcji wykorzystujących obrabiarki sterowane CNC, oferując szkołom produkty w zakresie oprzyrządowania i doposażenia maszyn. Ważne jest, aby uczniowie zapoznający się z technikami produkcji mieli możliwość praktycznego zetknięcia się z nowoczesną technologią i obrabiarkami, które będą obsługiwać w późniejszej pracy w przemyśle. Dlatego też w Centrum Edukacji Technicznej Haas wymagana jest obecność dwóch podstawowych typów obrabiarek wykorzystywanych w obróbce wiórowej: frezarki oraz tokarki, systemu komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM oraz symulatorów sterownika maszyny.

Połączenie systemów CAD/CAM wraz z obrabiarkami firmy HAAS zapewnia wyjątkowe i potężne narzędzie dla wszystkich szkół, które nauczają technik obróbki skrawaniem.

Korzyści posiadania certyfikowanego centrum HTEC to:

 • posiadanie symulatorów sterowania Haas wykorzystywanych w profesjonalnych maszynach CNC,
 • stała opieka merytoryczna firmy Abplanalp nad HTEC,
 • otrzymywanie materiałów edukacyjnych firmy Haas dla uczniów,
 • szkoła posiadająca Centrum HTEC w bazie danych firmy Haas,
 • organizowanie przez firmę Abplanalp na terenie HTEC wspólnych spotkań z regionalnym przemysłem,
 • organizowanie przez firmę Abplanalp szkoleń certyfikujących dla uczniów podnoszących ich umiejętności praktyczne,
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek firmy Haas.

Wszystkie te działania budują wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Na wyposażenie centrum HTEC w PWSZ Ciechanów składa się:

 • dobrze przygotowana pracownia z 2 nowymi obrabiarkami CNC (frezarka i tokarka) firmy Haas,
 • wyposażenie komputerowe do projektowania CAD/CAM,
 • system oprogramowania CAD/CAM,
 • trzy symulatory sterownika Haas wykorzystywane w profesjonalnych maszynach CNC.


Frezarka CNC model TM-1P firmy Haas w HTEC Ciechanów


Tokarka CNC model ST-10 firmy Haas w HTEC Ciechanów


Symulator sterownika obrabiarek Haas w HTEC Ciechanów

Dzięki uczestnictwu PWSZ Ciechanów w programie partnerskim HTEC studenci z regionu Mazowsza szkoląc się w zakresie obróbki skrawaniem mogą liczyć na szerokie wsparcie m.in. stypendia edukacyjne oraz programy certyfikujące umiejętności. Ponadto zdobywając wiedzę praktyczną zyskują przepustkę do uzyskania atrakcyjnej pracy w lokalnych przedsiębiorstwach.

Korzyści odnoszą także lokalni przedsiębiorcy. Dynamicznie rozwijający się przemysł lokalny kupujący obecnie obrabiarki CNC poszukuje wykwalifikowanych operatorów CNC, którzy będą efektywnie i bezpiecznie pracować na najnowszych obrabiarkach. Obecnie PWSZ W Ciechanowie we współpracy z firmą Abplanalp w nowo otwartym centrum edukacji HTEC w Ciechanowie zapewni lokalnym przedsiębiorcom odpowiednio wyszkolonych operatorów. Dzięki temu potencjalni pracodawcy mają pewność, że zatrudniając absolwenta HTEC Ciechanów wykorzystają jego umiejętności w praktyce bez konieczności dodatkowych szkoleń.

Kadra zakładu - IŚ

 

 • Prof. dr hab. inż. / prof. zw. w PWSZ/ Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska  A. Osiadacz
 • Dr hab. inż. / prof. nzw. w PWSZ  M. Chaczykowski
 • Dr hab. inż. / prof. nzw. w PWSZ W. Warowny
 • Dr inż. M. Bednarczyk
 • Dr inż. D. Gerwatowski
 • Dr inż. P. Jelec
 • Dr inż. M. Kwestarz
 • Dr inż. W. Szadkowski
 • Dr K. Niesiobędzka
 • Dr M. Niestępska
 • Mgr M. Leszczyńska
 • Mgr M. Świtkowska

Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM)

Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy korzystającym ze zdobyczy wielu dziedzin nauki. Kształcenie na kierunku MiBM realizowane jest w formie studiów pierwszego stopnia trwających 7 semestrów (3,5 roku). Absolwent kierunku MiBM posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Absolwent MiBM jest przygotowany do:

 • realizacji procesów wytwarzania,
 • montażu i eksploatacji maszyn,
 • prac wspomagających projektowanie maszyn,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją,
 • zarządzania pracą w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku MiBM PWSZ Ciechanów przygotowuje absolwenta do kontynuacji studiów na II stopniu w technicznej uczelni akademickiej oraz ustawicznego kształcenia zawodowego. Może również podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Solidne przygotowanie zawodowe absolwentów kierunku MiBM PWSZ Ciechanów jest wynikiem realizowanego procesu dydaktycznego, umożliwiającego uzyskanie:

 • dobrego wykształcenia w zakresie matematyki, mechaniki i fizyki stosowanych w praktyce inżynierskiej,
 • umiejętności projektowania typowych procesów technologicznych i oprzyrządowania technologicznego stosowanego w budowie maszyn i urządzeń technicznych,
 • umiejętności stosowania komputerowych technik wspomagania projektowania części maszyn (CAD) i technik ich wytwarzania (CAM),
 • znajomości podstaw ekonomii, zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem,
 • podstaw organizacji biznesu i systemów zapewnienia jakości,
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego.

Przedmioty podstawowe na kierunku MiBM to w szczególności:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • mechanika.

Przedmioty kierunkowe to w szczególności:

 • rysunek techniczny,
 • grafika inżynierska,
 • konstrukcje i eksploatacja maszyn,
 • automatyka i robotyka,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • metrologia.

Przedmioty uzupełniające na kierunku MiBM to w szczególności:

 • informatyka,
 • języki obce,
 • przedmioty humanistyczne i ekonomiczne.

SPECJALNOŚCI:

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE
 • MECHATRONIKA - NOWY KIERUNEK

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Absolwenci specjalności Inżynieria Produkcji posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją oraz zarządzania jakością. W projektowaniu wykorzystuje techniki wspomagania komputerowego i uwzględnia nowoczesne materiały inżynierskie.
Absolwenci przygotowani są do typowej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, realizacji i nadzoru produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również do pracy w zespołach inżynierskich działów technologicznych dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Posiadane kwalifikacje umożliwią im podjęcie pracy w działach głównego mechanika, głównego technologa, głównego konstruktora oraz dziale kontroli i zapewnienia jakości jak również podjęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

 • obróbki ubytkowej, plastycznej i cieplnej,
 • spajania i cięcia,
 • odlewnictwa,
 • badania materiałów,
 • tworzyw sztucznych,
 • komputerowego projektowania procesów, maszyn i urządzeń i oraz ich eksploatacji,
 • programowania i obsługi maszyn CNC,
 • ekonomiki i zarządzania produkcją.

  Praktyka technologiczna – 12 tygodni.

MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Zapoznają się z technikami wytwarzania, przesyłania i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Równocześnie zdobywają szeroki zasób wiedzy z przedmiotów podstawowych dla mechaniki i energetyki, takich jak mechanika płynów, termodynamika, wymiana ciepła.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • przedsiębiorstwach energetycznych, takich jak elektrownie i elektrociepłownie,
 • gospodarce komunalnej,
 • przedsiębiorstwach związanych z przesyłaniem i dystrybucją mediów energetycznych, takich jak operatorzy sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych.

Jako inżynierowie energetycy mogą zdobyć pracę w przedsiębiorstwach projektujących i wykonujących systemy oraz urządzenia energetyczne, biurach projektowych pracujących na potrzeby energetyki oraz w instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z sektorem energetycznym. Przedsiębiorstwa energetyczne są też miejscem praktyk odbywanych przez studentów po drugim, czwartym i szóstym semestrze studiów inżynierskich.

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

 • maszyn przepływowych i energetycznych,
 • siłowni, kotłów i wytwornic pary,
 • diagnostyki, eksploatacji i modernizacji
 • komputerowego projektowania procesów, maszyn i urządzeń,
 • programowania i obsługi maszyn CNC,
 • odlewnictwa i obróbki plastycznej
 • spajania i cięcia,
 • odnawialnych źródeł energii.

  Praktyka technologiczna – 12 tygodni.

MECHATRONIKA

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki.

Specjalność na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Ciechanowie obejmująca swym zakresem mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

W szczególności absolwenci specjalności Mechatronika będą:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, sterowania oraz umiejętność integracji i wykorzystywania tej wiedzy przy analizie, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych,
 • przygotowani do pracy twórczej w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących aktualne problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, diagnozowaniem, serwisowaniem oraz sprzedażą układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których te układy występują,
 • przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których te układy są zastosowane, w tym w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym.

Ukończenie specjalności zapewnia:

 • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne,
 • przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach mechanika, elektryka, elektronika i informatyka.
  Praktyczna część kształcenia na specjalności Mechatronika jest realizowana porzez udział w laboratoriach technicznych i komputerowych oraz odbywanie zawodowych praktyk studenckich w zakładach przemysłowych dobranych pod kątem mechatroniki.

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

 • komputerowego projektowania maszyn i urządzeń,
 • projektowania w 3D,
 • programowania i obsługi maszyn CNC,
 • diagnostyki, eksploatacji
 • energoelektroniki,
 • układów napędowych i zasilających,
 • mikrokontrolerów,
 • ekonomiki i zarządzania.

  Praktyka technologiczna – 12 tygodni.

Podkategorie

stopka