Jesteś tutaj: HomeProjekty UEDla studentaSamorząd

Projekty UE

Komisje Samorządu

Komisja ds. Kultury

Komisja ta ma na celu organizację wszelkiego typu wydarzeń kulturalnych i imprez na naszej Uczelni. To członkowie tej komisji są odpowiedzialni za organizację takich imprez jak Otrzęsiny dla Pierwszoroczniaków, Andrzejki, Wigilia Samorządowa, Impreza z jajem czy Bal akademicki, a także zajmuje się sferą naukową Samorządu organizując konferencję.

 

 • Milena Lipowska – Przewodnicząca
 • Mateusz Haratyk
 • Tomasz Jeznach
 • Marta Sopęch
 • Maciej Cieśliński
 • Milena Zmorzyńska


 

Komisja ds. Praw Studenta

Głównym zadaniem tej komisji jest prowadzenie strony internetowej Samorządu Studentów, umieszczenia tam informacji i aktualizowanie jej. Do zadań tej Komisji należy też rozdzielania finansów na Koła Naukowe i zakupywanie najpotrzebniejszych rzeczy do biura.

 

 • Mateusz Bryl – przewodniczący
 • Iwona Fąderska
 • Paulina Bober
 • Daniel Wilamowski
 • Mateusz Majkowski

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie to organ, składający się z 5 członków wybieranych przez Radę Samorządu Studentów PWSZ.

Zakres zadań Komisji obejmuje kontrolę działalności Zarządu, a w szczególności:

 1. Realizację uchwał Rady Samorządu Studentów.
 2. Realizację budżetu Samorządu.
 3. Dysponowanie środkami materialnymi Samorządu.
 4. Decyzje lokalowe.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działań Zarządu.
 2. Kontrolowanie działań Komisji Wyborczej.
 3. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 4. Rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji.
 5. Ustalanie wzoru formularza protestu wyborczego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów
Jakub Pawłowski

Skład

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów

- Wydział Ochrony Zdrowia

 •             Ewelina Piekarska – przewodnicząca
 •             Joanna Kapczyńska – zastępca

- Wydział Zamiejscowy w Mławie

 •             Mateusz Grześkiewicz – przewodniczący
 •             Dawid Tometczak – zastępca

-Wydział Inżynierii i Ekonomii

 •             Tomasz Jeznach - przewodniczący
 •             Milena Zmorzyńska – zastępca

-Wolni członkowie

 •             Paulina Bober
 •             Iwona Fąderska
 •             Maciej Cieśliński
 •             Marta Sopęch
 •             Tomasz Jurczak

Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów (RUSS)

 • Dawid Frankowski – Przewodniczący
 • Milena Lipowska – Zastępca
 • Mateusz Bryl – Sekretarz
 • Ewelina Piekarska
 • Joanna Kapczyńska
 • Mateusz Grześkiewicz
 • Dawid Tometczak
 • Tomasz Jeznach
 • Milena Zmorzyńska
 • Paulina Bober
 • Iwona Fąderska
 • Maciej Cieśliński
 • Marta Sopęch
 • Tomasz Jurczak

 

Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest organem przeprowadzającym i nadzorującym wybory m.in. do organów Samorządu Studentów.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Wyborczej należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu.
 2. Uchwalanie kalendarza wyborów na rok akademicki.
 3. Przeprowadzanie wyborów elektorów studenckich, senatorów i członków Rad Wydziału.
 4. Ustalanie wzorów formularzy i druków wyborczych.

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:

 1. Opiniowanie przepisów Ordynacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami.
 3. Ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów.
 4. Wykonywanie innych zadań określonych w Ordynacji.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Piotr Kowalski

Przewodniczący

Do głównych zadań Przewodniczącej należy kierowanie pracami Zarządu Samorządu Studentów PWSZ oraz reprezentowanie Zarządu na poziomie ogólnouczelnianym wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów.
W zakres jej kompetencji wchodzi powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji, zarówno spośród, jak i spoza członków Zarządu. Pełniący funkcję ma także obowiązek kontrolowania działań komisji oraz pełnomocników Zarządu, a także rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy nimi. Jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie uchwał Zarządu.

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów
Bartłomiej Żandarski

Rada Kół Naukowych

Rada Kół Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (w skrócie RKN PWSZ) jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających w Uczelni. Zajmuje się między innymi rozdzielaniem funduszy przeznaczonych na działalność kół, pomaga w komunikacji między kołami, koordynuje ich działanie oraz reprezentuje je wobec władz uczelni i innych instytucji. Prace RKN koordynuje przewodniczący Rady wybierany przez Przewodniczącego Samorządu Studentów PWSZ na roczną kadencję.
RKN oprócz zadań administracyjnych stawia sobie za cel promocję idei uczestnictwa studentów w działalności kół naukowych, które z roku na rok przyciągają coraz szersze grono studentów pragnących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty i poznawać ciekawych ludzi. Aktywne uczestnictwo w pracach koła pozwala nawiązać kontakty z różnymi instytucjami, uczelniami, a nawet przyszłymi pracodawcami. Jest to też świetny sposób na sprawdzenie się w roli organizatora, nawiązanie prawdziwych studenckich przyjaźni i zrealizowanie własnych marzeń.

Przewodniczący Rady Kół Naukowych
Jakub Pawłowski

Więcej artykułów…

 1. Zarząd
 2. O Nas

stopka