Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział ZWEDiTMLogistyka

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku LOGISTYKA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca zgody na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku LOGISTYKA

Specjalności

W ramach kierunku LOGISTYKA realizowane są dwie specjalności: logistyka i spedycja w transporcie drogowym oraz logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Logistyka i spedycja w transporcie drogowym

Absolwent specjalności logistyka i spedycja w transporcie drogowym uzyska wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które będą podstawą do pracy w zakresie logistyki transportu ludzi i towarów, projektowania systemów transportowych oraz realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent  tej specjalności będzie się wyróżniał dużą znajomością zagadnień planowania logistycznego, znajomością języków obcych, zastosowaniem nowoczesnych technologii transportu, zarządzania flotą pojazdów, znajomością efektywnego przygotowania procesu przewozowego oraz dużymi kwalifikacjami do kierowania firmą transportowo - spedycyjną. Wiedzę praktyczną pozwolą zdobyć zajęcia w ramach praktyk zawodowych, którą studenci będą odbywać w firmach spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportu drogowego i terminalach przeładunkowych.

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Absolwent specjalności logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym uzyska wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które będą podstawą do pracy w zakresie planowania i sterowania produkcji w przedsiębiorstwie, efektywnego zarządzania transportowanych surowców i materiałów, części zamiennych, półfabrykatów i produktów gotowych po zakończeniu procesu produkcyjnego, realizacji zadań wynikających z procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Absolwent tej specjalności będzie wyróżniał się dużą znajomością zagadnień związanych ze sferą produkcji w przedsiębiorstwach, znajomością języków obcych, kierowaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Wiedzę praktyczną pozwolą zdobyć zajęcia w ramach praktyk zawodowych, którą studenci będą odbywać w największych zakładach produkcyjnych naszego regionu takich jak: LG Electronics, WIPASZ i CEDROB.

KARTY PRZEDMIOTÓW

Karty przedmiotów są dostępne po zalogowaniu się do platformy MOODLE

Programy kształcenia

Studia na kierunku LOGISTYKA trwają 3 lata i mogą być prowadzone w dwóch trybach: studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Student ma do wyboru jedną z dwóch specjalności na tym kierunku, tj.: logistyka i spedycja w transporcie drogowym oraz logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Studia na kierunku logistyka prowadzone są w oparciu o praktyczny profil kształcenia. Co polega na dużym udziale w programie studiów zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, prowadzonych przez nauczycieli o dużym dorobku zawodowym zdobytym w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Oparcie programu studiów o zajęcia praktyczne nie eliminuje zajęć teoretycznych – wykładów i ćwiczeń, w ramach których studenci poznają podstawy prawa gospodarczego i celnego, zarządzania procesami produkcyjnymi, towaroznawstwa, ekonometrii i statystyki. Szczególnie duży nacisk w programie studiów położony jest na zapoznanie studentów z technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu firmą – od typowych arkuszy kalkulacyjnych po specjalistyczne oprogramowanie firm logistycznych, spedycyjnych. Na zajęciach w laboratoriach komputerowych studenci będą tworzyli schematy organizacyjne i harmonogramy procesów produkcyjnych i dostaw materiałowych, symulowali pracę firm spedycyjnych i transportowych, prowadzili gospodarkę magazynową i optymalizowali koszty działalności.
Program studiów dla kierunku LOGISTYKA przewiduje odbycie praktyki zawodowej, która powinna być związana z ich przyszłym miejscem pracy. Łączny wymiar praktyk wynosi 12 tygodni. Odbywają się one w okresie wakacyjnym tj. po drugim semestrze – 6 tygodni i po czwartym – kolejne 6 tygodni.

Przedmioty na wszystkich specjalnościach na kierunku logistyka

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Ergonomia i BHP
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Filozofia
 • Podstawy wiedzy o języku polskim
 • Historia gospodarcza
 • Psychologia
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Zarządzanie
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Marketing
 • Towaroznawstwo
 • Etyka zawodowa
 • Prawo

Przedmioty kierunkowe:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Infrastruktura logistyczna
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka dystrybucji
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ekonomika transportu
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Ekologistyka
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Logistyka miejska
 • Transport i spedycja
 • Ekonometria

Przedmioty specjalnościowe:

Logistyka i spedycja w transporcie drogowym

 • Prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych i spedycyjnych
 • Laboratorium systemów informatycznych w transporcie
 • Opakowania i jednostki ładunkowe
 • Systemy i infrastruktura transportu
 • Obsługa celna w przepływie towarów
 • Organizacja centrów logistycznych i spedycyjnych
 • Dokumentacja w transporcie drogowym
 • Negocjacje w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
 • Technologia transportu i przeładunku

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 • Zarządzanie zapasami
 • Gospodarka magazynowa
 • Systemy klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Logistyka recyklingu i utylizacji
 • Laboratorium procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Planowanie i sterowanie produkcji w przedsiębiorstwie
 • Kaizen i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych

Szczegółowy plan studiów dostępny jest po zalogowaniu do platformy MOODLE

stopka