Jesteś tutaj: HomeProjekty UEPraktykiIV tura

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Rekrutacja uzupełniająca studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - IV tura

Rekrutacja uzupełniająca studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- IV TURA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację uzupełniającą praktykantów do uczestnictwa w IV turze praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W IV turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik nr 1), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej.

Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

LP Kierunki studiów na których wprowadzona uzupełniająca rekrutacja Przewidywana liczba studentów w ramach rekrutacji uzupełniającej
1 Ekonomia 2
2 Informatyka 10
3 Mechanika I Budowa Maszyn 6
4 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 1
OGÓŁEM 19

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3) należy złożyć w dziekanacie wydziału, realizującym dany kierunek studiów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres tego dziekanatu, w terminie do 26 lutego 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13.00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uzupełniająca studentów na pilotażowe praktyki zawodowe” .

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika danego kierunku studiów lub Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki (do pobrania):

  1. Regulamin rekrutacji praktykantów do IV tury Projektu
  2. Ogólna informacja o Projekcie
  3. Formularz wniosku studenta o udział w IV turze ProjektuFormularz wniosku studenta o udział w IV turze Projektu

Wyniki rekrutacji do IV Tury projektu

WYNIKI REKRUTACJI DO IV TURY PROJEKTU
"Program praktyk zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- TURA IV -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach  IV tury projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W turze IV pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Załącznik nr 1).

Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów uczelnianych biorących udział w IV turze Projektu zamieszczono w tabeli poniżej.

 

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach Przewidywana liczba opiekunów ze strony uczelni
1 Ekonomia 14 2
2 Informatyka 16 2
3 Inżynieria Środowiska 6 1
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12 2
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 24 3
6 Elektronika I Telekomunikacja 5 1
OGÓŁEM: 77 11

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3) należy złożyć w Rektoracie Uczelni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Rektoratu, w terminie do 22 stycznia 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uczelnianych opiekunów w IV turze pilotażowych praktyk zawodowych” 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki (do pobrania)

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- TURA IV -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W IV turze praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (Załącznik nr 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w IV turze Projektu podano w tabeli poniżej.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach
1 Ekonomia 14
2 Informatyka 16
3 Inżynieria Środowiska 6
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 24
6 Elektronika I Telekomunikacja 5
OGÓŁEM: 77

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w rektoracie PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój nr 124 (I piętro) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz. 13:00 , z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wynagrodzenia opiekuna zakładowego za jednego studenta w trakcie trzymiesięcznej praktyki pilotażowej wynosi 1 000 zł brutto miesięcznie, jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.
Dodatkowe informacje uzyskać można u Kierownika Działu Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym, Pani Sylwii Bieńkowskiej-Trziszka (tel. 600 027 474, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Pełnomocnika Rektora ds. Programu Praktyk Zawodowych, Pani Barbary Jank (tel. 513 075 081, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Załączniki (do pobrania):

Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- IV TURA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację praktykantów do uczestnictwa w IV turze praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu
pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W IV turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik nr 1), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach
1 Ekonomia 14
2 Informatyka 16
3 Inżynieria Środowiska 6
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 24
6 Elektronika I Telekomunikacja 5
OGÓŁEM: 77

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3) należy złożyć w dziekanacie wydziału, realizującym dany kierunek studiów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres tego dziekanatu, w terminie do 22 stycznia 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe” .

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika danego kierunku studiów lub Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki (do pobrania)

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów do IV tury Projektu
Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie
Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w IV turze Projektu

stopka