Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział WOZiNHCentrum Symulacji Medycznej

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Promocja projektu

Symulacje rozpoczęte

W dniach 02 – 04 kwietnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo
po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach z symulacji medycznej zorganizowanych w ramach realizowanego w Uczelni projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Ciechanowie”.

Zajęcia odbywały się według przyjętych scenariuszy zajęć w odniesieniu do konkretnego postępowania klinicznego dla danego studium przypadku. Studenci mieli możliwość pracy w nowoczesnych warunkach, korzystając z wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury audio- video, pod kierunkiem trenera zewnętrznego i instruktorów (wykładowców) uczelnianych. Po zakończeniu zajęć studenci wyrazili aprobatę dla tej formy zdobywania umiejętności, bowiem każdy z nich miał możliwość wzięcia udziału w rozwiązywaniu powierzonego dla grupy zadania. Studenci akceptują również modyfikację dotychczasowego programu kształcenia poprzez zintegrowanie nowoczesnej metody symulacji medycznej z dotychczasowymi metodami kształcenia stosowanymi na kierunku pielęgniarstwo. Z dyskusji po zakończeniu zajęć wynika, że realizacja zajęć metodą symulacji medycznej, zwiększa komfort pracy, dodaje pewności siebie, a także pozwala na partnerstwo w pracy grupowej, a przede wszystkim na uczenie się poprzez działanie - kształtujące umiejętności, prowadzące do rozwiązania określonej sytuacji klinicznej pacjenta.


KONFERENCJA W PWSZ - O PRZYSZŁOŚCI ZAWODÓW MEDYCZNYCH I NOWYCH PERSPEKTYWACH

2

Żródło : warszawa.tvp.pl


Konferencja - 22 stycznia 2019 „Zawody medyczne - nowe perspektywy”

W 22 stycznia 2019 roku w Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51 odbyła się konferencja pt. „Zawody medyczne - nowe perspektywy”.
Organizatorami konferencji byli Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie , Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

W Konferencji udział wzięli Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia , Małgorzata Tokarska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Roman Kurek - Narodowy Funduszu Zdrowia. Naszą Uczelnię reprezentowali rektor - prof. dr hab. Leszek Zygner, kanclerz - mgr inż. Piotr Wójcik. Konferencję prowadziła dziekan WOZiNH dr Bożena Ostrowska.

Zawody medyczne mają w naszym kraju dużą przyszłość. Potrzeby służby zdrowia są olbrzymie. Wykwalifikowane pielęgniarki, ratownicy medyczni, cieszą się szacunkiem i zaufaniem społecznym, to główne przesłanki spotkania. Konferencja miała m.in. zainteresować różne środowiska, rozwiązaniami i perspektywami rozwoju tych niezwykle potrzebnych zawodów, bardzo ważnych dla ogółu społeczeństwa.

Promocja projektu pn. "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie"
przez wykładowców i studentów Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, kierunku pielęgniarstwo.

W ramach organizowanych spotkań ze społecznością lokalną wykładowcy i studenci wygłaszali prelekcje w odniesieniu do zawodu pielęgniarki i wykorzystywania w kształceniu pielęgniarek nowoczesnych metod kształcenia poprzez symulację medyczną, promowali zdrowy styl życia, wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, prowadzili edukację w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielali porad.

Wykładowcy i studenci uczestniczyli w:

Rodzinne Mikołajki - 2.12.2018 r.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca - 16.10.2018 r.

Pod czujnym okiem mgr Aleksandry Dąbrowskiej, wykładowcy, Kierownika Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, studenci pielęgniarstwa uczestniczyli we wspieraniu i nadzorowaniu czynności resuscytacyjnych prowadzonych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie.

W ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery" studenci naszej Uczelni wzięli udział w kilku wydarzeniach. Grupa studentek z kierunku pielęgniarstwo wzięła udział w Targach Edukacji i Pracy które odbyły się 16 października w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu. Podczas targów na stoisku promocyjno-informacyjnym PWSZ w Ciechanowie studentki prowadziły działania promocyjne kierunku pielęgniarstwo w odiesieniu do nowoczesnych metod nauczania poprzez symulację medyczną oraz w związku z tym podnoszenie rangi zawodu pielęgniarki oraz prowadzone były badania profilaktyczne m.in. : pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi oraz badanie szczytowego przepływu wydechowego PEF.
Studentki pielęgniarstwa udzielały również porad dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób. Wiele pytań dotyczyło również nauki na kierunku pielęgniarstwo, możliwości i perspektyw po ukończeniu studiów. Młodzież szkół średnich biorąca udział w targach z dużym zaciekawieniem słuchała informacji na temat studiów w ciechanowskiej PWSZ. Spotkanie było propozycją dla maturzystów ze strony studentów naszej Uczelni, na dalsze kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły średniej. Targi okazały się ciekawą inicjatywą pokazującą młodym ludziom możliwości, jakie mają do wyboru aby osiągnąć sukces.

W dniu 24.09.2018 roku w Gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski w obecności premiera Mateusza Morawieckiego zainicjował podpisywanie umów na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wsparcie o łącznej wartości 35,5 mln zł ze środków unijnych otrzyma około 100 szpitalnych oddziałów ratunkowych w całej Polsce z przeznaczeniem głównie na sprzęt dla najmłodszych pacjentów. Podczas spotkania odbyło się podpisanie umów ze szpitalami z Przasnysza, Makowa Mazowieckiego i Nowego Dworu Mazowieckiego. Podpisano również umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w ramach programu "Wsparcie na starcie! - program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa", na które Ministerstwo przeznaczyło około 90 mln zł ze środków unijnych. Jest to drugi projekt realizowany na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, który wpisuje się w potrzeby wspierania zawodu pielęgniarki i promowania tego kierunku.


Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na logo Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w CiechanowieMonoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie

LOGO MCSM

PlakatMCSM


Zamieszczane artykuły:

1.     Puls (Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej), Nr 3 (37) 2018r. – artykuł pt.: „Symulacja medyczna w edukacji studentów”.

2.     Tygodnik Ciechanowski – artykuł pt.: „Studenci pielęgniarstwa będą ćwiczyć na symulatorach, fantomach i trenażerach w Centrum Symulacji Medycznej”.

3.     Tygodnik Ciechanowski ( Nr 27, 3 lipca 2018r.), wkładka „Tygodnik Studencki”(Nr 15) – artykuł pt.: „Student ma być pewny, a pacjent bezpieczny”.

GALERIA

Zamieszczane artykuły: 1. Puls (Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej), Nr 3 (37) 2018r. – artykuł pt.: „Symulacja medyczna w edukacji studentów”. 2. Tygodnik Ciechanowski – artykuł pt.: „Studenci pielęgniarstwa będą ćwiczyć na symulatorach, fantomach i trenażerach w Centrum Symulacji Medycznej”. 3. Tygodnik Ciechanowski ( Nr 27, 3 lipca 2018r.), wkładka „Tygodnik Studencki”(Nr 15) – artykuł pt.: „Student ma być pewny, a pacjent bezpieczny”.

Kadra projektu

Zespół ds. realizacji projektu pod nazwą „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”

mgr inż. Piotr Wójcik- Manager Projektu
PWSZ w Ciechanowie
tel. 23 672 20 50 w 2132; w 1161; 604 613 516
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna Ossowska – Księgowa Projektu
Kwestor PWSZ w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9
tel. 23 672 20 50 w 2130; w 1150; 606 937 952
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bożena Łaszcz – Sekretarz Projektu
PWSZ w Ciechanowie
tel. 23 672 20 50 w 2130; 23 672 22 13, 501 730 518
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Ogłoszenia

REALIZACJA PROJEKTU UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (MCSM)

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na logo Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w CiechanowieMonoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie

LOGO MCSM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej   PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 ogłasza konkurs na wyłonienie znaku graficznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Regulamin konkursu na logo Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w CiechanowiePWSZ w Ciechanowie


Ogłoszenie z dnia 09.10.2018r.
w sprawie opracowania wytycznych wdrożenia programu pacjenta standaryzowanego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza nabór spośród pracowników zatrudnionych w Uczelni do opracowania „wytycznych wdrożenia programu pacjenta standaryzowanego” na kierunku pielęgniarstwo w związku z wprowadzeniem nowoczesnych metod symulacji medycznej.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 10.10.2018r. do 20.10.2018r., do godz. 1600. We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy,

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych dokumentów. Po zakończeniu rekrutacji, ogłoszenie o wyborze osoby do opracowania „programu wdrożenia pacjenta standaryzowanego”, obwieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.pwszciechanow.edu.pl zakładka: Projekty UE, Centrum symulacji Medycznej, (LINK): Druki do pobrania, Zgłoszenie na wykonanie zadania oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. Kierownik Projektu dr Bożena Ostrowska

Ogłoszenie z dnia 12.09.2018r.
o naborze instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego uczelni   (poz.93)

1. Nabór jest realizowany z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Ogłoszenie o naborze instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego uczelni zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

4. Prowadzącym zajęcia dodatkowe dla studentów może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny)
 • Posiada prawo wykonywania zawodu.
 • Ukończyła kursy z symulacji medycznej NW, PW, WW i posiada stosowne certyfikaty.
 • Jest zatrudniona na umowę o pracę w PWSZ w Ciechanowie
 • Deklaruje uczestnictwo w oferowanych zajęciach.

5. Informacje ogólne

 • Miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
 • Liczba grup: 1
 • Liczba godzin:   8 godzin dla 1 grupy
 • Stawka godzinowa: 100 zł za 1 godzinę dydaktyczną (45 min)
 • Liczba studentów do szkolenia: 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn).
 • Czas trwania szkolenia: październik – grudzień 2018r.

6. Cel szkolenia:

 • prowadzenie zajęć ze studentami kierunku pielęgniarstwo w warunkach symulowanych w celu nabycia przez studentów umiejętności pracy metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności z użyciem trenażerów, fantomów oraz symulatorów  medycznych,
 • nabycie przez studentów umiejętności pracy w   zespole, metodą symulacji medycznej oraz pogłębienie doświadczeń.

7.   Formularz zgłoszenia (poz. 90) można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 30.09.2018r.
do godz. 1600.

8. O przystąpieniu do naboru  instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego uczelni   decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione.

                                                                                                                                                 Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie   z dnia 12.09.2018r.
o naborze instruktora dla szkolenia utworzonego koła symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego - (poz.91)

1. Nabór jest realizowany z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Ogłoszenie o naborze instruktora dla szkolenia utworzonego koła symulacji medycznej dla studentów kierunku medycznego zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

4. Instruktorem koła symulacji medycznej może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny)
 • Posiada prawo wykonywania zawodu.
 • Ukończyła kursy z symulacji medycznej NW, PW, WW i posiada stosowne certyfikaty.
 • Jest zatrudniona na umowę o pracę w PWSZ w Ciechanowie
 • Deklaruje uczestnictwo w oferowanym zajęciach.

5. Informacje ogólne

 • Miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
 • Liczba godzin:   16,
 • Stawka godzinowa: 100 zł za 1 godzinę dydaktyczną (45 min),
 • Liczba studentów: 12 osób (8 kobiet i 4 mężczyzn),
 • Czas trwania szkolenia: październik – grudzień 2018r.

6. Cel szkolenia:  

 • nabywanie umiejętności myślenia twórczego i badań naukowych
 • rozwijanie umiejętności pracy metodą symulacji medycznych,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
 • nabywanie umiejętności opracowywania scenariuszy symulacji medycznej.

7. Formularz zgłoszenia (poz. 91) można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 30.09.2018r. do godz. 1600.

8. O przystąpieniu do naboru do prowadzenia koła symulacji medycznej decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione.

 Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie z dnia 12.09.2018r.
o naborze instruktora szkolenia do prowadzenia dodatkowego szkolenia  
studentów pielęgniarstwa z symulacji
Niskiej Wierności (NW), Pośredniej Wierności (PW) i Wysokiej Wierności (WW) - (poz.90)

1. Nabór jest realizowany z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Ogłoszenie o naborze do przeprowadzenia szkolenia zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

4. Prowadzącym zajęcia dodatkowe dla studentów może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny, lekarz)
 • Posiada prawo wykonywania zawodu.
 • Ukończyła kursy z symulacji medycznej NW, PW, WW i posiada stosowne certyfikaty.
 • Jest zatrudniona na umowę o pracę w PWSZ w Ciechanowie
 • Deklaruje uczestnictwo w oferowanym szkoleniu.

5. Informacje ogólne:

 • Miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
 • Liczba grup: 5,
 • Liczba godzin:   8 godzin dla 1 grupy,
 • Łączna liczba godzin: 40 dla 5 grup,
 • Stawka godzinowa: 100 zł za 1 godzinę dydaktyczną (45 min),
 • Liczba studentów do szkolenia: 40 osób (30 kobiet i 10 mężczyzn),
 • Czas trwania szkolenia: październik – grudzień 2018r.

6.Cel szkolenia:

 • prowadzenie zajęć ze studentami kierunku pielęgniarstwo w warunkach symulowanych w celu nabycia przez studentów umiejętności pracy metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności z użyciem trenażerów, fantomów oraz symulatorów medycznych,
 • nabycie przez studentów umiejętności wykonywania zabiegów, pracy z pacjentem i pracy w zespole, metodą symulacji medycznej.

7. Formularz zgłoszenia (poz. 90) można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 25.09.2018r.
do godz. 1600.

8. O przystąpieniu do naboru do prowadzenia szkolenia studentów decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie   z dnia 05.04.2018r.
o naborze do udziału w szkoleniu
pn.: „Instruktor symulacji niskiej wierności” - Poz. 80
„Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – Pośrednia wierność” - Poz. 81
„Instruktor symulacji wysokiej wierności” - Poz. 82

Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ
w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uczelni.

Uczestnikiem/czka szkolenia może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 1. Posiada wykształcenie wyższe ( pielęgniarka (rz), ratownik medyczny)
 2. Posiada prawo wykonywania zawodu.
 3. Deklaruje uczestnictwo w oferowanym kursie.

Miejsce szkolenia:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych - (2 dni/ 16 godz.).
 • Konsultacje - (20 dni/160 godzin).
 • Ośrodek Symulacji Medycznej – (3 dni/24 godz.)

Liczba osób do szkolenia

 • 10 osób ( 8 kobiet i 2 mężczyzn).

Czas trwania szkolenia:

 • 5 dni /8 godzin /40 godz.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

- przygotowanie kadry dydaktycznej do kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo w warunkach symulowanych poprzez nabycie umiejętności prowadzenia zajęć metoda symulacji medycznej wysokiej wierności z użyciem trenażerów, fantomów oraz symulatorów     medycznych wysokiej wierności,

- przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej pośredniej wierności poprzez nabycie umiejętności stosowania trenażerów, fantomów, symulatorów wysokiej wierności oraz umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu badania fizykalnego, zaawansowanych czynności ratunkowych koniecznych do realizacji treści programowych przedmiotów specjalistycznych ujętych w programie kształcenia kierunku pielęgniarstwo,

- zdobycie umiejętności stosowania metody symulacji wysokiej wierności
z użyciem symulatorów medycznych wysokiej wierności w nauczaniu   przedmiotów realizowanych na kierunku pielęgniarstwo po utworzeniu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Ciechanowie.

Ramowy program szkolenia

Lp. Program ramowy - „Instruktor symulacji wysokiej wierności” - Poz. 82
ETAP I
1. Elementy budowy scenariusza wysokiej wierności
2. Zasady tworzenia scenariuszy wysokiej wierności
3. Zasady pracy z pacjentem standaryzowanym
4. Zasady prowadzenie debriefingu
ETAP II
1. Tworzenie przez uczestników szkolenia 1 scenariusza wysokiej wierności ( łączna liczba scenariuszy 10 w tym 4 dotyczących pacjenta standaryzowanego)
ETAP III
1. Praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy wysokiej wierności
Lp. Program ramowy - „Instruktor symulacji przedmiotów   specjalistycznych – Pośrednia
  wierność” - Poz. 81
ETAP I
1. Elementy budowy scenariusza pośredniej wierności
2. Zasady tworzenia scenariuszy pośredniej wierności
3. Zasady prowadzenie debriefingu
ETAP II
1. Tworzenie przez uczestników szkolenia 2 scenariuszy pośredniej wierności ( łączna liczba scenariuszy 20)
ETAP III
1. Praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy pośredniej wierności
Lp. Program ramowy -   „Instruktor symulacji niskiej wierności” - Poz. 80
ETAP I
1. Elementy budowy scenariusza niskiej wierności
2. Zasady tworzenia scenariuszy niskiej wierności
3. Zasady prowadzenie debriefingu
ETAP II
1. Tworzenie przez uczestników szkolenia 2 scenariuszy niskiej wierności ( łączna liczba scenariuszy 20)
ETAP III
1. Praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy niskiej wierności

Uzupełniony i podpisany dokument tj:

 • Formularz zgłoszenia na szkolenia poz. 80,81,82

można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej Uczelni (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania). Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 10.04.2018r. do godz. 1600.

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie
w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela:
dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu
PWSZ w Ciechanowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Ogłoszenie z dnia 26.03.2018r. o naborze do udziału w szkoleniu pn. „Praktyczne wprowadzenie do symulacji” – poz. 78

Szkolenie przeznaczone jest dla osób objętych wsparciem programu

Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czka szkolenia może być osoba spełniająca poniższe kryteria:
1. Posiada wykształcenie wyższe (pielęgniarka/arz, lekarz, ratownik medyczny).
2. Deklaruje uczestnictwo w oferowanym kursie.

Miejsce szkolenia: • Ośrodek Symulacji Medycznej- wyłoniony w postępowaniu konkursowym - Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o. o. (Laboratorium Symulacji Medycznych). Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

Liczba osób do szkolenia • 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn).

Czas trwania szkolenia: • 3dni po 8 godzin/24 godziny.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wprowadzenie do symulacji medycznej poprzez poznanie funkcjonowania centrum symulacji medycznej, zasad jego organizowania, planowania zajęć oraz udział w symulacjach z zakresu BLS i ALS.

Ramowy program szkolenia

Lp.

Program ramowy

1.

Organizacja i funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej

2. Wprowadzenie do symulacji medycznej
3. Zasady planowania zajęć
4. Podstawy obsługi symulatorów medycznych

5.

Udział w symulacjach medycznych z zakresu BLS i ALS


Uzupełniony i podpisany dokument tj:

• Formularz zgłoszenia na szkolenie poz. 78 można pobrać w Biurze Projektu mieszczącego się w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 i ze strony internetowej Uczelni www.ciechanow.pl (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania).
Formularz Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Projektu, do dnia 03.04. 2018r. do godz. 12:00.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione indywidualnie dla zgłaszających się osób. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie z dnia 16.03. 2018r. o naborze do udziału w szkoleniu
pn. „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym ” poz. 79

Szkolenie przeznaczone jest dla osób objętych wsparciem programu Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czką szkolenia może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

1. Posiada wykształcenie wyższe (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).
2. Deklaruje uczestnictwo w oferowanym kursie.

Organizator szkolenia: • Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o. o., ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin
Miejsce szkolenia: • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Liczba osób do szkolenia • 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn).
Czas trwania szkolenia: • 1 dzień/8 godzin

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie technik psychologicznych w kształceniu symulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zasad realizacji zajęć grupowych w trakcie symulacji Prebryfing i Debryfing .

Ramowy program szkolenia

Lp.

Program ramowy

1.

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

2.

Zasady realizacji zajęć grupowych w trakcie symulacji Prebryfing i Debryfing

Uzupełniony i podpisany dokument tj:
• Formularz zgłoszenia na szkolenie poz. 79 można pobrać w Biurze Projektu i ze strony internetowej Uczelni www.ciechanow.pl (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania).

Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 19.03.2018r. do godz. 16:00. Do formularza zgłoszenia na szkolenie należy dołączyć dyplom pielęgniarki oraz prawo wykonywania zawodu.

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność oraz terminowość złożenia wymaganych dokumentów). Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Rektora PWSZ w Ciechanowie.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie z dnia 16.03.2018r. o skierowaniu do udziału w szkoleniu
pn. „Zarządzanie centrum symulacji w praktyce”.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej PWSZ w Ciechanowie.

Szkolenie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skierowanie do udziału w szkoleniu nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami szkolenia są osoby z kadry kierowniczej, które zdeklarowały swoje uczestnictwo w organizowanym szkoleniu i złożyły stosowne zgłoszenie.

Miejsce szkolenia: • Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o. o., ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin
Liczba osób do szkolenia • 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn).
Czas trwania szkolenia: • 3 dni po 8 godzin/24 godziny.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie sposobu zarządzania ośrodkiem, personelem, poznanie organizacji zajęć symulacji medycznej , prowadzenia egzaminów OSCE oraz sposób rozliczania tych zajęć. Ramowy program szkolenia

Lp.

Program ramowy

1.

Zarządzanie centrum symulacji medycznej

2.

Sposób organizacji zajęć w centrum symulacji medycznej

3.

Rozliczanie zajęć realizowanych w centrum symulacji medycznej.

4.

Zarządzanie personelem w centrum symulacji medycznej.

5.

Organizacja i prowadzenie egzaminów OSCE

Formularz zgłoszenia na szkolenie poz. 79 można pobrać w Biurze Projektu i ze strony internetowej Uczelni www.ciechanow.pl (Programy UE, Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie, zakładka: druki do pobrania).
Formularz Zgłoszenia należy przekazać do Biura Projektu, do dnia 22.03.2018r. do godz. 16:00.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informacji na temat realizacji szkolenia udziela: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie Nr 4 

z dnia 15 stycznia 2018r.

o naborze do udziału w konferencji

pn. „Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną”

Konferencja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej i nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo

PWSZ w Ciechanowie.

Konferencja jest realizowana z zachowaniem zasady konkurencyjności i finansowana w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 6/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikiem/czką konferencji może być osoba spełniająca poniższe kryteria:

 1. Posiada wykształcenie wyższe.
 2. Jest zatrudniona w PWSZ w Ciechanowie.
 3. Deklaruje uczestnictwo w oferowanej konferencji poprzez złożenie zgłoszenia.

Miejsce konferencji:

Zostanie określone po wyborze organizatora konferencji.

Liczba osób do udziału w konferencji:

 • 4 osoby (3kobiety i 1 mężczyzna).

Czas trwania konferencji:

 • 3 dni

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie   prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, poznanie organizacji zajęć w ośrodku symulacji medycznej oraz sposobów prowadzenia egzaminów OSCE.

Ramowy program kształcenia

Lp. Program ramowy
1. Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej.
3. Utworzenie MCSM

Uzupełniony i podpisany dokument tj:

 • Zgłoszenie do udziału w konferencji,

które można pobrać i należy złożyć w Biurze Projektu mieszczącego się w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9. Złożenie dokumentów powinno nastąpić do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 16:00.

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych i złożenie terminowe zgłoszenia do udziału w konferencji.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/czki podejmuje Komisja powołana przez Rektora.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na tablicy ogłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są o dostarczenie w ciągu 3 dni od daty ukończenia szkolenia do Biura Projektu kserokopii Dyplomu/Zaświadczenia/Certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Informacji na temat realizacji konferencji udziela:

dr Bożena Ostrowska - Kierownik Projektu

PWSZ w Ciechanowie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie nr 3

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018r.
na wykonanie
Ekspertyzy dotyczącej dedykowanych treści nauczania tj. aktualnie realizowanego planu studiów i programu kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

Ekspertyza będzie wykonana i finansowana w ramach realizowanego projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ekspertyza powinna zawierać:

A. Analizę dedykowanych treści realizowanego aktualnie programu studiów w poszczególnych przedmiotach nauczania na kierunku pielęgniarstwo przeznaczonych do realizacji w centrum symulacji która wskaże:

1. Dedykowane treści programu kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń i zajęć praktycznych które mogą być realizowane z użyciem metod symulacji medycznej z określeniem stopnia ich zaawansowania: NW – symulacje niskiej wierności ; PW – symulacje pośredniej wierności; SWW – symulacje wysokiej wierności ; PS – pacjent standaryzowany.

2. Treści nie objęte obecnie ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi, które są możliwe do realizacji metodami symulacji medycznej: NW – symulacje niskiej wierności ; PW – symulacje pośredniej wierności; WW – symulacje wysokiej wierności ; PS – pacjent standaryzowany.

Zadanie ma być wykonane po zawarciu umowy cywilnoprawnej w kwocie określonej przez wykonawcę i w drodze negocjacji ustnych możliwej do spełnienia zgodnie z w/w projektem przez zleceniodawcę.

Podjęcie decyzji wymaga sporządzenia protokołu przez zleceniodawcę.

Osoba do kontaktu: dr Bożena Ostrowska- Kierownik Projektu PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 tel. 23 672 20 50 w 2132; 672 22 13, 784 064 486 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie nr 2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza nabór spośród pracowników zatrudnionych w Uczelni do opracowania „Programu rozwojowego uczelni” w odniesieniu do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo nowoczesnymi metodami symulacji medycznej.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 04.01.2018r. do 22.01.2018r., do godz. 16:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:

1. FORMULARZ ZGLOSZENIA

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych dokumentów.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie w biurze projektu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”

Dokumenty można pobrać ze strony projektu www.pwszciechanow.edu.pl zakładka: REKRUTACJA DO PROJEKTU oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.

Kierownik Projektu dr Bożena Ostrowska


Ogłoszenie nr 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza nabór spośród pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, na kierunku pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej do udziału w w/w projekcie.

Rekrutacja będzie się odbywać w biurze projektu w terminie od 04.01.2018r. do 22.01.2018r., do godz. 16:00.

We wskazanym terminie w biurze projektu należy złożyć następujące dokumenty:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
2. Formularz zgłoszeniowy,
3. Oświadczenie uczestnika projektu,
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria wyboru tj.: przedmiot nauczany przez zgłaszającego : ćwiczenia , zajęcia praktyczne – 5 pkt, niepełnosprawność – 5 pkt, zaangażowanie w innych projektach: nie – 5 pkt, tak 1 pkt.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie w biurze projektu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni w zakładce projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”

Dokumenty można pobrać ze strony projektu www.pwszciechanow.edu.pl zakładka: REKRUTACJA DO PROJEKTU oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.

Kierownik Projektu dr Bożena Ostrowska

 

 

 

 

stopka