Jesteś tutaj: HomePromocja projektu

pwsz rotate centrum symulacji

Promocja projektu

Promocja projektu pn. "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie"
przez wykładowców i studentów Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, kierunku pielęgniarstwo.

W ramach organizowanych spotkań ze społecznością lokalną wykładowcy i studenci wygłaszali prelekcje w odniesieniu do zawodu pielęgniarki i wykorzystywania w kształceniu pielęgniarek nowoczesnych metod kształcenia poprzez symulację medyczną, promowali zdrowy styl życia, wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, prowadzili edukację w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielali porad.

Wykładowcy i studenci uczestniczyli w:

Rodzinne Mikołajki - 2.12.2018 r.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca - 16.10.2018 r.

Pod czujnym okiem mgr Aleksandry Dąbrowskiej, wykładowcy, Kierownika Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, studenci pielęgniarstwa uczestniczyli we wspieraniu i nadzorowaniu czynności resuscytacyjnych prowadzonych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie.

W ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery" studenci naszej Uczelni wzięli udział w kilku wydarzeniach. Grupa studentek z kierunku pielęgniarstwo wzięła udział w Targach Edukacji i Pracy które odbyły się 16 października w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu. Podczas targów na stoisku promocyjno-informacyjnym PWSZ w Ciechanowie studentki prowadziły działania promocyjne kierunku pielęgniarstwo w odiesieniu do nowoczesnych metod nauczania poprzez symulację medyczną oraz w związku z tym podnoszenie rangi zawodu pielęgniarki oraz prowadzone były badania profilaktyczne m.in. : pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu glukozy we krwi oraz badanie szczytowego przepływu wydechowego PEF.
Studentki pielęgniarstwa udzielały również porad dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób. Wiele pytań dotyczyło również nauki na kierunku pielęgniarstwo, możliwości i perspektyw po ukończeniu studiów. Młodzież szkół średnich biorąca udział w targach z dużym zaciekawieniem słuchała informacji na temat studiów w ciechanowskiej PWSZ. Spotkanie było propozycją dla maturzystów ze strony studentów naszej Uczelni, na dalsze kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły średniej. Targi okazały się ciekawą inicjatywą pokazującą młodym ludziom możliwości, jakie mają do wyboru aby osiągnąć sukces.

W dniu 24.09.2018 roku w Gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski w obecności premiera Mateusza Morawieckiego zainicjował podpisywanie umów na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wsparcie o łącznej wartości 35,5 mln zł ze środków unijnych otrzyma około 100 szpitalnych oddziałów ratunkowych w całej Polsce z przeznaczeniem głównie na sprzęt dla najmłodszych pacjentów. Podczas spotkania odbyło się podpisanie umów ze szpitalami z Przasnysza, Makowa Mazowieckiego i Nowego Dworu Mazowieckiego. Podpisano również umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie w ramach programu "Wsparcie na starcie! - program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa", na które Ministerstwo przeznaczyło około 90 mln zł ze środków unijnych. Jest to drugi projekt realizowany na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, który wpisuje się w potrzeby wspierania zawodu pielęgniarki i promowania tego kierunku.


Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na logo Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w CiechanowieMonoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie

LOGO MCSM

PlakatMCSM


Zamieszczane artykuły:

1.     Puls (Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej), Nr 3 (37) 2018r. – artykuł pt.: „Symulacja medyczna w edukacji studentów”.

2.     Tygodnik Ciechanowski – artykuł pt.: „Studenci pielęgniarstwa będą ćwiczyć na symulatorach, fantomach i trenażerach w Centrum Symulacji Medycznej”.

3.     Tygodnik Ciechanowski ( Nr 27, 3 lipca 2018r.), wkładka „Tygodnik Studencki”(Nr 15) – artykuł pt.: „Student ma być pewny, a pacjent bezpieczny”.

GALERIA

Zamieszczane artykuły: 1. Puls (Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej), Nr 3 (37) 2018r. – artykuł pt.: „Symulacja medyczna w edukacji studentów”. 2. Tygodnik Ciechanowski – artykuł pt.: „Studenci pielęgniarstwa będą ćwiczyć na symulatorach, fantomach i trenażerach w Centrum Symulacji Medycznej”. 3. Tygodnik Ciechanowski ( Nr 27, 3 lipca 2018r.), wkładka „Tygodnik Studencki”(Nr 15) – artykuł pt.: „Student ma być pewny, a pacjent bezpieczny”.

stopka