You are here: HomePromocja projektu

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Promocja projektu

PROMOCJA PROJEKTU

"Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla studentów i absolwentów
kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Promocja projektu realizowana jest poprzez :

1. stałą ekspozycję na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Baner PZzP

2. informacje na stronie internetowej uczelni, m.in. o podpisanej w dniu 24.09.2018 roku przez Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego i JM Rektora PWSZ Prof. Leszka umowie w ramach programu "Wsparcie na starcie! - program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa", na które Ministerstwo przeznaczyło około 90 mln zł ze środków unijnych. Jest to drugi projekt realizowany na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, który wpisuje się w potrzeby wspierania zawodu pielęgniarki i promowania tego kierunku

 Umowa Rektor i Minister

Umowa Prorektor i Dziekan

http://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/8-aktualnosci/1381-inauguracja-programow-wspieramy-szpitalne-oddzialy-ratunkowe-i-wsparcie-na-starcie-program-rozwoju-pielegniarstwa-i-poloznictwa-w-panstwowej-wyzszej-szkole-zawodowej-w-ciechanowie

3/ zdjęcie w tle i bieżące wydarzenia na profilu FB kierunku pielęgniarstwo

Zdjecie w tle na FB

https://www.facebook.com/pielegniarstwo.pwszciechanow/

 

Projekt promowany jest podczas imprez o charakterze edukacyjno-prozdrowotnym z udziałem wykładowców i studentów pielęgniarstwa. Studenci edukują w zakresie zdrowego stylu życia, wykonują bezpłatne badania profilaktyczne : poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego czy też szczytowego przepływu wydechowego PEF. Prowadzą edukację w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej, z możliwością treningu na fantomach. Promują uczelnię i zawód pielęgniarki i pielęgniarza, m.in. podczas Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy (organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy i adresowanych do młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, studentów)

- w Sierpcu (27 II 2019)

Targi Sierpc 1

Targi Sierpc 2

- w Poświętnem (1 III 2019)

Targi Poswietne 1

Targi Poswietne 2

- w Ciechanowie (4 IV 2019)

Targi Ciechanow 1

Targi Ciechanow 2

 

Studenci i wykładowcy pielęgniarstwa wykonując badania profilaktyczne, prowadząc naukę samobadania piersi na fantomach, naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczą w wydarzeniach o zasięgu lokalnym i regionalnym, m.in. podczas

- I Ciechanowskiego Święta Kobiet, organizowanego na Hali Sportowej przez Stowarzyszenie Mazovia Proactiv (10 III 2019)

Mazovia Proactive 1

Mazovia Proactive 2

- Festiwalu Nauki w II LO (3 IV 2019)

Festiwal nauki 1

Festiwal nauki 2

Festiwal nauki 3

Festiwal nauki 4

- obchodów Dni Świadomości Autyzmu (6 IV 2019)

autyzm 1

autyzm 2

autyzm 3

 

Nie mogło zabraknąć promocji Projektu podczas Regionalnej Konferencji adresowanej do pielęgniarek, lekarzy, studentów, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych pt. WYZWANIA ZDROWIA PUBLICZNEGO" (14 III 2019)

Konf PSSE 1

Konf PSSE 2

Konf PSSE 3

Konf PSSE 4

Konf PSSE 5

czy też podczas Dnia Otwartego w PWSZ (29 III 2019)

dzien otwarty 1

dzien otwarty 2

dzien otwarty 3

dzien otwarty 4

 

Projekt promowany jest również w lokalnych mediach, m.in. w Tygodniku Studenckim (nr 16, 20 listopada 2018) - dodatku do Tygodnika Ciechanowskiego:

http://www.pwszciechanow.edu.pl/images/grafiki/2018/Tygodnik_studencki/Tygodnik_Studencki-16.pdf


WSPARCIE DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA

3

Źródło : warszawa.tvp.pl


 XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” – WOZiNH PWSZ w Ciechanowie, 12 kwietnia 2019 r.

Poza wykładami i warsztatami odbyła się również prezentacja książki o Patronce konferencji pt. „Janina Fetlińska (1952-2010) Pielęgniarka, Społecznik, Senator” (autorzy: R. Zgorzelski, I. Przybysz, ks. Damian Klimkowski).

Więcej o konferencji

{gallery}grafiki/2019/konf_piel/Promocja_PZZP{/gallery}

stopka