You are here: HomeRada biblioteczna

Katalog WWW Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie

BIBLIOTEKA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

RADA BIBLIOTECZNA

1. Rada Biblioteczna jest organem opiniującym Rektora, powoływanym na okres kadencji organów jednoosobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) Dyrektor Biblioteki Uczelnianej jako jej przewodniczący,
2) Przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników,
3) Przedstawiciel nauczycieli akademickich wybrany przez senat,
4) Przedstawiciele nauczycieli akademickich wybranych przez rady wydziałów,
5) Przedstawiciel samorządu studenckiego.

3. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
1) określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
2) występowanie do Senatu i Rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego,
3) opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Uczelnianej składanych Senatowi,
4) przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

SKŁAD RADY BIBLIOTECZNEJ

mgr Dorota Rejniak-Kmita
Przewodnicząca
Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
dr Ewa Wiśniewska Przedstawiciel nauczycieli akademickich wybrany przez Senat
mgr inż. Rafał Górski Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Inżynierii i Ekonomii
dr Zbigniew Ptasiewicz Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Elektroniki,
Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
dr Teresa Dworecka Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
mgr Mariola Wolińska Przedstawiciel pracowników bibliotek
Dawid Frankowski Przedstawiciel samorządu studenckiego

stopka