You are here: HomeRada Wydawnicza

Wydawnictwo

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Rada Wydawnicza

Skład Rady Wydawniczej:

  • dr inż. Grzegorz Koc – Prorektor (Przewodniczący)
  • doc. dr Elżbieta Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii
  • dr inż. Andrzej Korneta – Dziekan Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych
  • dr Bożena Ostrowska – Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
  • mgr Marta Leszczyńska
  • mgr Wiesław Wernik – pracownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich odpowiedzialny za promocję Uczelni
  • mgr Monika Szeszko-Zaborowska – pracownik odpowiedzialny za działalność wydawniczą (Sekretarz)

stopka