You are here: HomeRada Wydziału

Menu WOZiNH

logo jf

gbl

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Rada Wydziału

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
PWSZ w Ciechanowie

Rada Wydziału 2018-2019

dr Bożena Ostrowska - Przewodnicząca
mgr Małgorzata Zagroba - Zastępca
Bożena Łaszcz - Sekretarz

Członkowie Rady:

ks. Prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
prof. dr hab. Grażyna Skotnicka-Klonowicz
prof. dr hab. Leszek Zygner
dr Daniel Bartosiewicz
dr Agnieszka Bukowska
dr Teresa Dworecka
dr Ewa Wiśniewska
mgr Aleksandra Dąbrowska
mgr Marzena Drzewiecka
mgr Katarzyna Korycińska-Koniczuk
mgr Marzena Kubala
mgr Miłosz Marcysiak
mgr Agnieszka Polens
Karolina Jezulewicz - studentka
Joanna Kałwa - studentka
Agnieszka Klimkiewicz - studentka
Anna Makijonko - studentka
Magdalena Sztankiewicz - studentka
Patrycja Wesołowska - studentka

stopka