You are here: HomeRolnictwo

Menu WIE

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Rolnictwo

Na kierunku Rolnictwo prowadzone są studia inżynierskie. Zapewniają niezbędną wiedzę do założenia i prowadzenia własnej firmy produkcyjnej, handlowej, doradczej lub usługowej, pozwalają na opanowanie umiejętności obsługi komputerów i znajomości języków obcych.

Po ukończeniu studiów na kierunku rolnictwo absolwent otrzymuje tytuł  zawodowy inżyniera, nabywa w pełni wszystkie prawa do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz przedsiębiorstw związanych z agrobiznesem i innymi oraz korzystania w pełni ze wszystkich programów Unii Europejskiej związanych z rolnictwem oraz z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Może podjąć studia drugiego stopnia na dowolnej uczelni prowadzącej studia magisterskie z zakresu rolnictwa.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego I nabywa umiejętności łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, zwłaszcza w zakresie zarządzania finansami i marketingiem. Jest zapoznany z formami organizacyjnymi, rozwoju i prawnymi aspektami funkcjonowania agrobiznesu.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego II posiada podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem w oparciu o polskie prawodawstwo i dyrektywy unijne. Zdobyta wiedza wykorzystana może być w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jak również przydatna będzie w wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z ochroną środowiska, lub tego typu komórkach znajdujących się w samorządach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

stopka