Jesteś tutaj: HomeRolnictwo

button 2

tekst alternatywny

button

 

Rolnictwo

Na kierunku rolnictwo prowadzone są studia inżynierskie. Zapewniają niezbędną wiedzę do założenia i prowadzenia własnej firmy produkcyjnej, handlowej, doradczej lub usługowej, pozwalają na opanowanie umiejętności obsługi komputerów i znajomości języków obcych. Absolwent specjalności zarządzanie w agrobiznesie nabywa umiejętności łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, zwłaszcza w zakresie zarządzania finansami i marketingiem. Jest zapoznany z formami organizacyjnymi, rozwoju i prawnymi aspektami funkcjonowania agrobiznesu.
Absolwent specjalności mechanizacja rolnictwa posiada wiedzę nie tylko w zakresie technologii produkcji rolniczej, ale także z zakresu technologii napraw i użytkowania maszyn i urządzeń, które mają zastosowanie w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jest przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego oraz prowadzenia dodatkowo warsztatu naprawczego i świadczenia usług remontowo - naprawczych sprzętu rolniczego dla lokalnej społeczności.
Absolwent specjalności ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego posiada podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem w oparciu o polskie prawodawstwo i dyrektywy unijne. Zdobyta wiedza wykorzystana może być w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jak również przydatna będzie w wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z ochroną środowiska, lub tego typu komórkach znajdujących się w samorządach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Po ukończeniu studiów na kierunku rolnictwo absolwent otrzymuje tytuł¸ zawodowy inżyniera, nabywa w pełni wszystkie prawa do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz przedsiębiorstw związanych z agrobiznesem i innymi oraz korzystania w pełni ze wszystkich programów Unii Europejskiej związanych z rolnictwem oraz z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Może podjąć studia drugiego stopnia na dowolnej uczelni prowadzącej studia magisterskie z zakresu rolnictwa

stopka