Jesteś tutaj: HomeSamorządKomisja Rewizyjna

button 2

tekst alternatywny

button

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie to organ, składający się z 5 członków wybieranych przez Radę Samorządu Studentów PWSZ.

Zakres zadań Komisji obejmuje kontrolę działalności Zarządu, a w szczególności:

  1. Realizację uchwał Rady Samorządu Studentów.
  2. Realizację budżetu Samorządu.
  3. Dysponowanie środkami materialnymi Samorządu.
  4. Decyzje lokalowe.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrolowanie działań Zarządu.
  2. Kontrolowanie działań Komisji Wyborczej.
  3. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  4. Rozpatrywanie protestów wyborczych, zgodnie z postanowieniami Ordynacji.
  5. Ustalanie wzoru formularza protestu wyborczego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów
Jakub Pawłowski

stopka