You are here: HomeSamorządSkład

UWAGA STUDENCI !!!!!

STUDENT SKŁADAJĄCY WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O ZAPOMOGĘ ZOBOWIĄZANY JEST ZAREJESTROWAĆ WNIOSEK W WIRTUALNEJ UCZELNI, CO BĘDZIE MOŻLIWE OD DNIA  1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.!!!!

 NASTĘPNIE NALEŻY WYDRUKOWAĆ WNIOSEK PO ZAREJESTROWANIU I UZUPEŁNIĆ WYMAGANYMI DANYMI - DOPIERO TAKI WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W POKOJU NR 18.

 NIEZAREJESTROWANE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

film
Film promocyjny

DLA STUDENTA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Skład

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów

- Wydział Ochrony Zdrowia

 •             Ewelina Piekarska – przewodnicząca
 •             Joanna Kapczyńska – zastępca

- Wydział Zamiejscowy w Mławie

 •             Mateusz Grześkiewicz – przewodniczący
 •             Dawid Tometczak – zastępca

-Wydział Inżynierii i Ekonomii

 •             Tomasz Jeznach - przewodniczący
 •             Milena Zmorzyńska – zastępca

-Wolni członkowie

 •             Paulina Bober
 •             Iwona Fąderska
 •             Maciej Cieśliński
 •             Marta Sopęch
 •             Tomasz Jurczak

Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów (RUSS)

 • Dawid Frankowski – Przewodniczący
 • Milena Lipowska – Zastępca
 • Mateusz Bryl – Sekretarz
 • Ewelina Piekarska
 • Joanna Kapczyńska
 • Mateusz Grześkiewicz
 • Dawid Tometczak
 • Tomasz Jeznach
 • Milena Zmorzyńska
 • Paulina Bober
 • Iwona Fąderska
 • Maciej Cieśliński
 • Marta Sopęch
 • Tomasz Jurczak

 

stopka