Jesteś tutaj: HomeSamorządZarząd

button 2

tekst alternatywny

button

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

Zarząd

Zarząd Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Radę Samorządu PWSZ na roczną kadencję. Ten sam organ corocznie zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.
Zarząd współpracuje z Radą Kół Naukowych i Kołami Naukowymi, wspiera je, opracowuje projekt budżetu i dokonuje podziału funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów w Uczelni.
Czym jeszcze zajmuje się Zarząd? Niewątpliwie coroczną organizację Juwenaliów, imprez muzycznych i spotkań kulturalnych z przedstawicielami świata nauki czy kultury. Zarząd prowadzi także wiele innych projektów, jednak jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest dbanie o prawa studentów. Jego przedstawiciele działają w imieniu wszystkich studentów PWSZ na szczeblu ogólnouczelnianym i reprezentują społeczność studencką przed władzami.

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów

Bartłomiej Żandarski

 

stopka