You are here: HomeKwartalnik Naukowy "Studia Mazowieckie"Rada Naukowa i Skład Redakcji

Wydawnictwo

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Rada Naukowa i Skład Redakcji

Rada Naukowa

 • prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner (przewodniczący) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • dr hab. Radosław Lolo (wiceprzewodniczący) - Akademia Humanistyczna w Pułtusku

Członkowie:

 • prof. Roman Baron - Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
 • prof. dr hab. Marian Dygo - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Aleksander Kociszewski - Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe
 • prof. dr hab. Adam Koseski - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • prof. Istvan Kovacs - Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie
 • dr Waldemar Könighaus - Akademia Nauk w Getyndze
 • prof. Pavel Krafl - Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze
 • dr hab. Zbigniew Siemiątkowski - Uniwersytet Warszawski
 • dr Antoni Krzysztof Sobczak - Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe
 • prof. dr hab. Janusz Szczepański - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • dr hab. Zbigniew Wawer - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Redakcja

 • prof. dr hab. Adam Koseski - redaktor naczelny
 • dr Zbigniew Ptasiewicz - zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący
 • dr Marta Milewska
 • mgr Monika Szeszko-Zaborowska
 • dr hab. Krzysztof Górniak - redaktor statystyczny

stopka