Jesteś tutaj: HomeTerminarz rekrutacji

dla kandydata

Terminarz rekrutacji 2017/2018

HARMONOGRAM REJESTRACJI I REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE
NA ROK 2017/2018

Studia stacjonarne licencjackie i inżynierskie

Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pielęgniarstwo, pedagogika, elektronika i telekomunikacja, logistyka**, praca socjalna**

L.p

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN

1

POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK

5 czerwiec 2017

2

Koniec I etapu rejestracji kandydatów w IRK

29 lipca 2017

3

Składanie kompletu dokumentów w formie papierowej

do 29 lipca 2017
godz. 13:00

4

Ogłoszenie list postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach kandydatów w IRK

2 sierpnia 2017

5

Potwierdzenie woli podjęcia studiów

 do 7 sierpnia 2017

6

Przekazywanie decyzji o przyjęcia na I rok studiów*

do 12 sierpnia 2017 

7

II etap REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK

od 1 sierpnia 2017

8

Koniec rejestracji kandydatów w IRK

20 września 2017

9

Składanie kompletu dokumentów w formie papierowej

do 20 września 2017

10

Ogłoszenie list postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach kandydatów w IRK

22 września 2017

11

Składanie potwierdzenia woli podjęcia studiów

do 25 września 2017 

12

Przekazywanie decyzji o przyjęciu na I rok studiów*

do 29 września 2017 

13

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

25 - 29 września 2017

14

Ogłoszenie list postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach kandydatów w IRK oraz składanie potwierdzenia woli podjęcia studiów

do 30 września 2017

*pod warunkiem wypełnienia ustalonego limitu przyjęć na I rok studiów

**kierunek będzie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studia niestacjonarne licencjackie i inżynierskie

Rekrutacja według kolejności zgłoszeń.

Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, elektronika i telekomunikacja, logistyka**, praca socjalna**

L.p

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMIN

1

POCZĄTEK REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK

5 czerwiec 2017

2

Koniec rejestracji kandydatów w IRK

20 września 2017

3

Składanie kompletu dokumentów w formie papierowej

do 20 września 2017

4

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia niestacjonarne

22 września 2017

5

Potwierdzenie woli podjęcia studiów

do 25 września 2017

6

Przekazywanie decyzji o przyjęcia na I rok studiów*

do 29 września 2017 

7

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

25 - 29 września 2017

8

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia niestacjonarne oraz potwierdzenie woli podjęcia studiów

do 30 września 2017

*pod warunkiem wypełnienia ustalonego limitu przyjęć na I rok studiów

**kierunek będzie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

stopka