You are here: HomeUczelniaBaza materialna

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Baza materialna

Bazę materialną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie stanowią:

1) Obiekt przy ul. Sienkiewicza 28 a w Ciechanowie;
2) Budynek przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie - siedziba Wydziału Ochrony Zdrowia i Wydziału Kulturoznawstwa, aula na 200 osób, sale wykładowe i specjalistyczne pracownie wyposażone w sprzęt medyczny do nauki pielęgniarek i położnych;
3) Obiekt przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie - siedziba Zamiejscowego Wydziału Humanistyczno-Technicznego, mieszczący m. in. aulę, bibliotekę wydziałową z czytelnią, sale wykładowe, sale ćwiczeń, pracownię komputerową, pracownię logopedyczną z przychodnią logopedyczną;
4) Zabudowana nieruchomość o pow. 4,6 ha w miejscowości Malużyn gm. Glinojeck;
5) Dom Studenta przy ul. Narutowicza 4a w Ciechanowie, w którym mieści się Biblioteka Wydziału Inżynierii, Ekonomii i Informatyki;
6) Obiekt przy ul. Powstańców Warszawskich 22 w Ciechanowie;
7) Obiekt przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie na działce o powierzchni 1,13 ha. siedziba Wydziału Inżynierii, Ekonomii, Informatyki, Rektoratu oraz Administracji Uczelni;
8) Teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ulicy Augustiańskiej w Ciechanowie, pow. działki 4 h.

stopka