Jesteś tutaj: HomeUczelniaKalendarium

Kalendarium

 

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

calendar

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

 

 

2001/2002

 • 24 lipca 2001 r. – powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
 • 1 września 2001 r. – powołanie prof. dr hab. inż. Stanisława Mańkowskiego na stanowisko Rektora PWSZ w Ciechanowie
 • 10 października 2001 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego w Ciechanowie. Wykład inauguracyjny „Edukacja regionalna drogą do tożsamości narodowej” (dr Aleksander Kociszewski). Rozpoczęcie zajęć na specjalnościach: pielęgniarstwo (Ciechanów) i język polski z logopedią (Mława).
 • 10 stycznia 2002 r. – pierwsze posiedzenie Senatu PWSZ w Ciechanowie
 • 17 stycznia 2002 r. – pierwsze posiedzenie Konwentu PWSZ w Ciechanowie
 • 1 marca 2002 r. – Senat PWSZ w Ciechanowie powołał pierwszego Kanclerza - mgr inż. Romana Niesiobędzkiego
 • 27 czerwca 2002 r. – wybór nowego Rektora PWSZ w Ciechanowie – prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasę

 2002/2003

 • 23 września 2002 r. – utworzenie nowych specjalności: inżynierii komunalnej i inżynierii produkcji (Ciechanów)
 • 8 października 2002 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego w Mławie. Wykład inauguracyjny „Niekonwencjonalne źródła energii” (prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski). Oficjalne otwarcie siedziby Instytutu Filologiczno – Historycznego w Mławie przy ul. Warszawskiej 52
 • 24 października 2002 r. – przekazanie budynku przy ul. Sienkiewicza 28a w Ciechanowie na tymczasową siedzibę Instytutu Inżynierii i Instytutu Ochrony Zdrowia
 • 16 kwietnia 2003 r. – utworzenie Biblioteki Akademickiej w Ciechanowie
 • 16-17 maja 2003 r. – „Juwenalia 2003” w Ciechanowie
 • 4 czerwca 2003 r. – wizyta Minister Edukacji Narodowej i Sportu Pani Krystyny Łybackiej w PWSZ w Ciechanowie
 • 23 czerwca 2003 r. – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie
 • 25 czerwca 2003 r. – utworzenie Chóru Akademickiego PWSZ

2003/2004

 • 10 października 2003 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego w Ciechanowie. Wykład inauguracyjny „Czego uczy nas historia” (prof. dr hab. Benon Dymek). Nadanie uczelni sztandaru. Uruchomienie nowego kierunku: historia (Mława)
 • 28 stycznia 2004 r. – podpisanie umowy o współpracy z Mazowiecką Izbą Gospodarczą
 • 28-29 maja 2004 r. – „Juwenalia 2004” w Mławie
 • 6 września 2004 r. – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie

2004/2005

 •  1 października 2004 r. – powołanie Studium Języków Obcych
 • 6 października 2004 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego w Mławie. Wykład inauguracyjny „Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zaburzenia równowagi biologicznej” (prof. dr hab. Bogdan Woźniewicz)
 • 1 grudnia 2004 r. – uroczyste posiedzenie Senatu i wręczenie pierwszych dyplomów licencjackich w Instytucie Filologiczno – Historycznym w Mławie)
 • 22 lutego 2005 r. – wizyta Ambasadora Republiki Estonii Aivo Orava w PWSZ w Ciechanowie
 • 10 marca 2005 r. – podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Medyczną w Białymstoku i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie
 • 14-15 maja 2005 r. – „Juwenalia 2005” w Ciechanowie
 • 30 czerwca 2005 r. – uroczyste posiedzenie Senatu i wręczenie pierwszych dyplomów licencjackich w Instytucie Ochrony Zdrowia w Ciechanowie
 • 7 lipca 2005 r. –  przekazanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 51 na siedzibę Instytutu Ochrony Zdrowia
 • 28-31 sierpnia 2005 r. – wizyta władz uczelni na Ukrainie i podpisanie umów o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano – Frankowsku i Iwano – Frankowskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym
 • 21 września 2005 r. – wizyta prof. Binshi Xu i prof. Sheng Zhu z Chinese Academy of Engineering w PWSZ w Ciechanowie

2005/2006

 • 6 października 2005 – uroczysta inauguracja roku akademickiego w Ciechanowie. Wykład inauguracyjny „Komunikowanie się w społeczeństwie informacyjnym” (prof. dr hab. Bronisław Rocławski)
 • 12 października 2005 r. – podpisanie umowy o współpracy z LG Electronics Mława
 • 9 listopada 2005 r. – wizyta naukowców ukraińskich w PWSZ w Ciechanowie
 • 29-30 marca 2006 r. - uroczyste posiedzenie Senatu i wręczenie pierwszych dyplomów inżynierskich w Instytucie Inżynierii
 • 31 marca 2006 r. – otwarcie Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie z siedzibą w PWSZ w Ciechanowie
 • 13 kwietna 2006 r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę uczelni przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie
 • 27 kwietnia 2006 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę uczelni przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie
 • 18 maja 2006 r. – „Juwenalia 2006” w Mławie

2006/2007

 • 10 października 2006 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego w Mławie połączona z obchodami pięciolecia uczelni. Wykład inauguracyjny „Dialog przyszłością kultury” (prof. dr hab. Krystyna Duniec). Uruchomienie nowych kierunków w Ciechanowie: ekonomia i kulturoznawstwo
 • 15 listopada 2006 r. - uroczyste posiedzenie Senatu i wręczenie pierwszych dyplomów licencjackich na kierunku historia (Mława)
 • 11 grudnia 2006 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Auli w Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie
 • 18-19 maja 2007 r. – „Juwenalia 2007” w Ciechanowie

2007/2008

 • 12 października 2007 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego w Ciechanowie połączona z otwarciem nowych obiektów uczelni przy ul. Narutowicza 9. Wykład inauguracyjny „Stabilność systemu bankowego w Polsce” (prof. dr hab. Małgorzata Zaleska)
 • 28 lutego 2008 r. – uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mławie
 • 28 kwietnia 2008 r. – wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Marka Sawickiego w PWSZ w Ciechanowie
 • 31 maja 2008 r. „Juwenalia 2008” w Mławie

2008/2009

 • 1 października 2008 r. – zmiana struktury uczelni z instytutowej na wydziałową
 • 14 października 2008 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego w Mławie. Wykład inauguracyjny „Pieniądz elektroniczny i co dalej?” (prof. dr hab. inż. Edward Sędek). Uruchomienie nowego kierunku: elektronika i telekomunikacja (Mława)
 • 24 października 2008 r. – centralne obchody dziesięciolecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce zorganizowane w Ciechanowie. Wizyta byłego premiera Polski – prof. dr hab. Jerzego Buzka
 • 22 maja 2009 r. – „Juwenalia 2009” w Ciechanowie

2009/2010

 • 8 października 2009 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego w Ciechanowie. Wykład inauguracyjny „Jak zrobić karierę w szybko zmieniającym się świecie” (prezes LG Electronics  - Jang Hyeu Lee)
 • 2 listopada 2009 r. - Senat PWSZ w Ciechanowie powołał nowego Kanclerza – mgr inż. Piotra Wójcika
 • 27 listopada 2009 r. - uroczyste posiedzenie Senatu i wręczenie pierwszych dyplomów licencjackich na kierunku ekonomia i kulturoznawstwo (Ciechanów)
 • 21 maja 2010 r. - „Juwenalia 2010” w Mławie

2010/2011

 • 1 września 2010 r. – uruchomienie zamiejscowego wydziału Humanistyczno – Technicznego w Mławie
 • 5 października 2010 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego w Mławie. Wykład inauguracyjny „Współczesna koncepcja nauki, czyli co łączy humanistów i inżynierów”
 • (dr Leszek Zygner). Uruchomienie nowych kierunków w Ciechanowie: informatyka i rolnictwo
 • 31 maja 2011 r. – wizyta naukowców tureckich w PWSZ w Ciechanowie w ramach programu ERASMUS
 • 2 czerwca 2011 r. – wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr inż. Marka Sawickiego
 • 3 czerwca 2011 r. - - „Juwenalia 2011” w Ciechanowie

2011/2012

 • 19.10.2011 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012  w Ciechanowie połączona z obchodami 10-lecia Uczelni. Wykład inauguracyjny „Nauka w mediach – nowy kierunek studiów w ciechanowsko – mławskiej uczelni” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Staniszewski. W dniu inauguracji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w uznaniu za zasługi dla kulturalnego, społecznego i gospodarczego rozwoju Mazowsza została wyróżniona medalem "Pro Masovia"
 • 17.11.2011 – IV Mławski Konkurs Ortograficzny Dyktando 2011.
 • 26.XI.2011 – finał XII edycji konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w Otrębusach, podczas którego wręczono odznakę honorową „Zasłużony dla Mazowsza” profesorowi Andrzejowi Kolasie.
 • 29.12.2011 – podczas sesji Rady Miasta Ciechanów odbyło się wręczenie medalu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie „Za zasługi dla Ciechanowa”.
 • 19.02.2012 – w ramach realizowanego programu Erasmus czworo studentów PWSZ w Ciechanowie wyjechało na studia do Kilis 7 Aralik Universitesi w Turcji.
 • 21 – 22.03.2012 – II Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla studentów państwowych wyższych szkół zawodowych.
 • 29.03.2012 r. – „Dzień Otwarty”, którego celem była promocja wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem kierunków inżynierskich. Współorganizatorem spotkania było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 23.04.2012 – Malużyn. Spotkanie integracyjne pracowników i studentów PWSZ w Ciechanowie z mieszkańcami Malużyna.
 • 27.04.2012 r. – Wybór dr Leszka Zygnera na rektora PWSZ w Ciechanowie
 • 14.06.2012 – otwarcie Klubu Studenta PWSZ w Ciechanowie

2012/2013

 • 29.09.2012 -  uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Mławie. Wykład inauguracyjny na temat „Kino moralnego niepokoju” wygłosił prof. Krzysztof Zanussi.
 • 09.11.2012 – w siedzibie Akademickiego Centrum Kształcenia działającego przy PWSZ w Ciechanowie odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzeniem pro-policyjnym.
 • 01.03.2013 r. – w Centrum Edukacyjno – Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Warszawa Oddziału Poświętne w Płońsku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ w Ciechanowie a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

stopka