Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiPrzedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Protokół z otwarcia ofert do postępowania przetargowego RŚZ.262.6.2018


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNI 13.04.I 17.04.2018r.

RŚZ.262.6.2018

Przedmiot zamówienia:

„Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów, w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR 05.03.00-IP.05-00-0004/17.

SIWZ
Wzór umowy
Załączniki

Uzupełnienie dokumentacji postępowania RŚZ.262.6.2018 (18.04.2018) – zamawiający uzupełnia dokumentację poprzez zamieszczenie dodatkowych rysunków i opisów dla poszczególnych branż – pliki do pobrania

UMOWA

stopka