Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiPrzeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w związku z realizacją projektu: „ Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w związku z realizacją projektu: „ Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”

Protokół z otwarcia ofert - 29.05.2018


UWAGA KOREKTA  TERMINU !!!   -  TREŚĆ DOKUMENTU.  

Oppowiedź na pytania - 25.05.2018
Odpowiedź na pytanie
- 24.05.2018


 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w związku z realizacją projektu:

„ Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5. kompleksowe programy szkół wyższych. POWR.03.05.00-00-Z059/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uwaga: Załączniki w wersji edytowalnej muszą być zgodne z załącznikami zapytania ofertowego w wersji podanej w formacie PDF. Wersja edytowalna załączników pełni jedynie funkcje pomocniczą mającą ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty.

stopka