Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiREMONTY BUDOWLANE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

 

REMONTY BUDOWLANE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2018


 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Znak sprawy: KAG.262.6.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami)

Przedmiot zamówienia:

Remonty budowlane w wybranych jednostkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Do pobrania:
1. SIWZ.
2. Ogłoszenie o zamówieni,
3. Załącznik nr 1a do SIWZ,
4. Załącznik nr 1b do SIWZ,
5. Załącznik nr 1c do SIWZ,
6. Załącznik nr 1d do SIWZ,
7. Załącznik nr 2 do SIWZ,
8. Załącznik nr 3 do SIWZ,
9. Załącznik nr 4 do SIWZ,.
10. Załącznik nr 5 do SIWZ,.
11. Załącznik nr 6 do SIWZ,
12. Załączniki do umowy.

stopka