Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiDostawa różnego sprzętu medycznego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie - RŚZ.262.20.2018

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

Dostawa różnego sprzętu medycznego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie - RŚZ.262.20.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.11.2018

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.10.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Dotyczny : RŚZ.262.20.2018

Przedmiot zamówienia:

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz mebli medycznych   do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne- sala pielęgniarska, sala egzaminacyjna OSCE, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych (w symulatory, fantomy, trenażery, sprzęt medyczny, drobny sprzęt medyczny, meble medyczne, panele gazowe, otoczenie symulacyjne), według formularza ofert w związku
z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17.

SIWZ

Załączniki SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.09.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07 I 10.09.2018

stopka