Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiOgłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.10.2018


 

Informacja z otwarcia ofert.


RŚZ.262.23.2018

Ciechanów, dnia 20.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA usługi społeczne i inne szczególne usługi

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu: „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5. kompleksowe programy szkół wyższych. POWR.03.05.00-00-Z059/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

stopka