Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiRŚZ.262.25.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

button

 

RŚZ.262.25.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DODATKOWEJ

Formularz oferty dodatkowej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

RŚZ.262.25.2018

Ciechanów, dnia 12.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu: „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5. kompleksowe programy szkół wyższych. POWR.03.05.00-00-Z059/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

stopka