Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiRŚZ.262.29.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

RŚZ.262.29.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 10.12.2018 r.

Ciechanów, 20.11.2018

RŚZ.262.29.20018

Przedmiot zamówienia : Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu :"Kompetentni i nowocześni PWSZ Ciechanów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 3.5. kompleksowe programy szkół Wyższych. POWR.03.05.00-00-Z059/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Progamu Operacyjneo Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


ZAŁĄCZNIKI


 Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.1018

stopka