Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZAPYTANIE OFERTOWE: W związku z realizacją projektu pn. ?Dobry Start - Akademickie Biuro Karier " PARTNER " PWSZ w Ciechanowie.

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

button 2

tekst alternatywny

ZAPYTANIE OFERTOWE: W związku z realizacją projektu pn. ?Dobry Start - Akademickie Biuro Karier " PARTNER " PWSZ w Ciechanowie.

       W związku z realizacją projektu pn. „Dobry Start - Akademickie Biuro Karier " PARTNER " PWSZ w Ciechanowie ” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zwana dalej („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych
(Wspólny Słownik Zamówień: 80500000-9 – usługi szkoleniowe)

I Dane Zamawiającego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Adres: ul. Narutowicza 9; 06- 400 Ciechanów
Tel. 23 672 20 50 adres strony internetowe: www.pwszciechanow.edu.pl ( zakładka: zamówienie publiczne )

II Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie 4 szkoleń dla 1 pracownika Akademickiego Biura Karier ( doradcy zawodowego )
1 Szkolenie Metoda Hiszpańska 24 godz.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pełna treść,
2. Załącznik nr 1,
3. Załacznik nr 2,
4. Załącznik nr 3.

stopka