Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publiczneZamówienia do 30 tys. euroZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU "DOBRY START - ABK PARTNER" - NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH.

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU "DOBRY START - ABK PARTNER" - NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

          W związku z realizacją projektu pn. „Dobry Start - Akademickie Biuro Karier " PARTNER " PWSZ w Ciechanowie ” dofinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zwana dalej  („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych  
(Wspólny Słownik Zamówień: 80500000-9 – usługi szkoleniowe)

I Dane Zamawiającego  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie  
Adres: ul. Narutowicza 9; 06- 400 Ciechanów  
Tel. 23 672 20 50 adres strony internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl ( zakładka: zamówienia publiczne )
 
II  Opis przedmiotu zamówienia
1.  Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie szkoleń dla studentów -
uczestników projektu. Szkolenia przeprowadzone zostaną  w według następującego
harmonogramu zamieszczonego w zapytaniu ofertowym ABK/2/2017 (do pobrania poniżej).

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe ABK/2/2017.
2. Załącznik nr 1 - 3 do zapytania ofertowego.
3. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

stopka