DOSTAWA ROBOTA

Uwaga: Zmainy w postępowaniu

Załącznik Nr 1a


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 675-20-50

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostarczenie, montaż i uruchomienie robota wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Do pobrania:
1. SIWZ.
2. Załączniki do SIWZ nr 1 - 6.

stopka