Jesteś tutaj: HomeUmowy ze studentami

button 2

tekst alternatywny

button

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

Umowy ze studentami

Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

* umowy oraz aneks zostały przygotowane w formie interaktywnego PDF. Do ich odczytania i wypełnienia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader. Wybrany plik należy zapisać na dysku lokalnym, wypełnić i wydrukować w 2 egzemplarzach.

stopka