You are here: HomeWspółpracaERASMUS+

ERASMUS+

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Erasmus+ ogłoszenie dla pracowników


Zapraszamy pracowników Uczelni do składania wniosków w pokoju 203 (Budynek Rektoratu) na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć (STA) lub na szkolenia (STT) w ramach programu ERASMUS+ w terminie do 20 października 2014.

Sukces Erasmusa

Erasmus lekiem na bezrobocie

Erasmus to nie tylko wielka przygoda i możliwość nauki w międzynarodowym środowisku. To przede wszystkim cenne doświadczenia, które przekładają się na większe możliwości zatrudnienia i mobilność zawodową. Badania ?European Inpact Study? opublikowane przez Komisję Europejską potwierdzają, że absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy.Młodzi ludzie, którzy studiują lub odbywają staż za granicą, nie tylko zdobywają wiedzę w konkretnych dziedzinach, ale też doskonalą kluczowe umiejętności przekrojowe, które są wysoce cenione przez pracodawców. Ryzyko długotrwałego bezrobocia wśród stypendystów programu Erasmus jest o połowę mniejsze w porównaniu z absolwentami, którzy nie studiowali ani nie odbywali stażu za granicą. Co więcej, pięć lat po ukończeniu studiów stopa bezrobocia jest w tej grupie niższa o 23 proc.

?Wyniki badania efektów programu Erasmus są niezwykle znaczące w kontekście niedopuszczalnie wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych osób w UE. Przesłanie jest wyraźne: jeśli odbędziecie studia lub staż za granicą, zwiększą się wasze szanse na zdobycie pracy. Nowy program Erasmus+ będzie w latach 2014?2020 oferować stypendia unijne dla czterech milionów osób, dając im możliwość poznania życia w innym kraju poprzez studia, staż, nauczanie lub wolontariat?, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, przedstawiając wyniki badania.

Z nowego badania wynika, że podejmując decyzję o zatrudnieniu, 92 proc. pracodawców wybiera osoby o doskonalonych przez ten program cechach osobowości ? tolerancyjnych, budujących zaufanie, potrafiących rozwiązywać problemy, ciekawych i otwartych na nowe wyzwania . Testy przeprowadzone przed okresami wymiany za granicą i po nich pokazują, że u studentów, którzy uczestniczyli w programie Erasmus, te cechy osobowości ujawniają się silniej jeszcze przed wyjazdem na wymianę; po powrocie różnica ta zwiększa się w porównaniu z innymi studentami o średnio 42 proc.

Wyjazd za granicę w trakcie studiów zmienia życie na wiele sposobów. Aż 33 proc. byłych stypendystów programu Erasmus związało się z partnerem z innego kraju, podczas gdy dla tych, którzy studiowali w kraju, odsetek ten wynosi 13 proc. Komisja Europejska szacuje, że 27 proc. studentów Erasmusa poznaje swojego długoletniego partnera właśnie podczas pobytu na stypendium, co oznacza, że od roku 1987 (rok uruchomienia programu Erasmus w Europie; Polska przystąpiła do programu w roku 1998) z ?erasmusowych związków? urodziło się około miliona dzieci.W ciągu najbliższych siedmiu lat (2014-2020) nowy program Erasmus+ zapewni możliwość wyjazdu za granicę 4 mln osób, w tym 2 mln studentów i 300 tys. pracowników naukowych. Ponadto z programu sfinansowana będzie wymiana z udziałem pozaeuropejskich krajów partnerskich dla 135 tys. studentów i pracowników akademickich. Erasmus+ będzie jeszcze bardziej dostępny dzięki zwiększonemu wsparciu językowemu oraz bardziej elastycznym przepisom oraz dodatkowemu wsparciu dla osób o specjalnych potrzebach, ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub z regionów oddalonych geograficznie.

ERASMUS+ MOŻE ODMIENIĆ TWOJE ŻYCIE I KARIERĘ!

Uwaga Studenci!

Zapraszamy do zgłaszania się na wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki na rok akademicki 2014/2015 w ramach nowego Programu Erasmus+.

Nowość: studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne, do stypendium Erasmusa (kwota zależna od kraju i długości pobytu: od 250 do 500 euro) otrzymają dodatkową kwotę wsparcia w wysokości 200 euro, nie tracąc przy tym stypendiów przyznawanych przez naszą Uczelnię.

Ilość miejsc ograniczona!

Dodatkowe wsparcie finansowe (oprócz standardowej kwoty) otrzymają także studenci niepełnosprawni.

Uwaga Pracownicy!

Zachęcamy także gorąco pracowników PWSZ (kadra dydaktyczna i administracyjna) do wzięcia udziału w programie w roku akademickim 2014/2015.

Szczegółowe informacje dostępne są na www.erasmusplus.org.pl, stronie internetowej Uczelni lub w pok. 203 (budynek główny PWSZ, ul. Narutowicza 9).

Erasmus+ ogłoszenie dla studentów


Zapraszamy studentów do składania wniosków w pokoju 203 (Budynek Rektoratu) na studia (SMS) w semestrze letnim i praktyki zagraniczne (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w terminie do 31 października 2014.

Zagraniczne uczelnie partnerskie - wymiana studentów

LISTA UMÓW DOTYCZĄCA WYMIANY STUDENTÓW
PODPISANYCH PRZEZ PWSZ W CIECHANOWIE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Lp. Nazwa instytucji partnerskiej Kraj Kierunek
1. Universitat de les Illes Baleares, Palma
(E PALMA01)
Hiszpania Elektronika
Ekonomia
2. Prof. Dr. Arsen Zlatarov University, Bourgas
(BG BOURGAS02)
Bułgaria Pielęgniarstwo i położnictwo
Ekonomia
Elektronika
Edukacja
3. Kilis 7 Aralik Universitesi, Kilis
(TR KILIS01)
Turcja Pielęgniarstwo i położnictwo
Ekonomia
4. Vilniaus Kolegija (University of Applied Sciences), Vilnius
(LT VILNIUS10)
Litwa Elektronika
5. Czech University of Life Sciences Prague (Faculty of Engineering)
(CZ PRAHA02)
Czechy Inżynieria
6. Zilinska Univerzita v Ziline (Faculty of Management Science and Informatics), Zilina (SK ZILINA01) Słowacja Elektronika
Technologie informacyjne i komunikacyjne

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania swoich zgłoszeń.

Na wyjazdy od 1 października 2014 zgłoszenia można składać do 10 czerwca 2014!

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pok. 203,
tel. 23 672 20 50 wew. 2031, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UWAGA STUDENCI!

DODATKOWE WSPARCIE W KWOCIE 200 EURO DLA STUDENTÓW CHCĄCYCH WYJECHAĆ NA STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Register to read more...

stopka