Jesteś tutaj: HomeWspółpracaUczelnie partnerskieStałe ogólnouczelniane

button 2

tekst alternatywny

button

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Dla pracownika

ZAPROSZENIE!!!

 

             Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Uczelni na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020, która odbędzie się w auli przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie 9 października 2019 r. o godz. 12.00.

  

                                                                                                            Rektor

                                                                                                  Prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner


INFORMACJA

Szanowni Państwo wykładowcy!

Bardzo proszę dokonać wyboru literatury z wykazu IBUK Libra. Analizując wykaz należy zwrócić uwagę czy wybrane pozycje znajdują się już w zbiorach naszej biblioteki i wówczas nie należy ich powielać. Proszę wybrać te pozycje książkowe, które będą polecane studentom a nie te ,które mogą się znaleźć w bibliotece, zaznaczenie wszystkich pozycji na dany temat jest niemożliwe do zrealizowania ze względu na duży koszt( opłata za IBUK wynosi tyle ile za wersję papierową książki). W związku z tym proszę o rozważną analizę i dokonanie wyborów z uwzględnieniem tej literatury, która będzie polecana studentom. Termin przesyłania wykazów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. upływa 15 września 2019 r. Maksymalna ilość tytułów to 5.

Z poważaniem
Dorota Rejniak-Kmita
Dyrektor Biblioteki Uczelnianej

Ważny Komunikat Działu Spraw Osobowych
w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie. Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika.

Zmiany wynikające z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych będą wprowadzane etapami. Pracodawcy w Polsce – zgodnie z obowiązującymi ich terminami – będą zobowiązani do podpisania w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Do programu zostanie automatycznie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 55 roku życia i nie zgłosiła rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Oszczędności pracownika budowane w ramach PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prosty i atrakcyjny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Skierowany jest do ok. 11,5 min Polaków, pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli zarówno do tych na etacie, jak i zatrudnionych np. na umowę-zlecenie.

W PPK co miesiąc od 2 do 4% pensji pracownika brutto będzie przekazywane na prywatny rachunek PPK, do którego pracodawca dołoży swoją część - od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto. Jeśli pracownik nie zrezygnuje z oszczędzania, otrzyma od Państwa wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł).

Zgromadzone środki są prywatne, podlegają dziedziczeniu, a zgromadzonym kapitałem zarządzają instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria. Przez cały czas uczestnicy mają również wgląd do stanu swojego konta PPK.
Środki z PPK można wycofać w każdej chwili, ale najkorzystniej jest poczekać do 60 roku życia. Wtedy wypłacając je w minimum 120 comiesięcznych ratach (10 lat) nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych.

Program rusza 1 lipca 2019 roku. Najpierw dołączą do niego firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Te zatrudniające minimum 50 pracowników dołączą do PPK od stycznia 2020 roku, a co najmniej 20 osób - od lipca 2020 roku. Pozostałe firmy i jednostki sektora finansów publicznych wejdą do programu od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat systemu PPK i korzyści z uczestnictwa w nim można znaleźć na: https://www.mojeppk.pl


SZANOWNI WYKŁADOWCY 

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej zwraca się z prośbą do Wykładowców o przygotowanie pisemnego wykazu literatury do wykładanego przedmiotu po wcześniejszym zapoznaniu się z już istniejącymi zasobami bibliotecznymi pod adresem: bu.pwszciechanow.edu.pl:8080.

Wykazy te będą podstawą zakupu książek dla studentów do naszej biblioteki.

 Wykazy proszę przekazać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć we właściwym dziekanacie

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
mgr Dorota Rejniak-Kmita


Zarządzenie nr 2/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 1 stycznia 2016 r.


Zasady dostępu do pracowniczego parkingu przy ul. Narutowicza 9

Parking na terenie PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, otwierany i zamykany przy użyciu szlabanu. 

Wjazd na teren znajduje się przy ul. Narutowicza i odbywa się za pomocą indywidualnego kodu dostępu lub domofonu, natomiast wyjazd przy ul. Głowackiego za pomocą przycisku.
Indywidualne kody dostępu zostaną przekazane części pracownikom za pomocą wydruku lub telefonicznie przez jednostkę organizacyjną.
Domofon znajdujący się na słupku ogrodzeniowym przy ul Narutowicza obsługiwany jest przez pracownika szatni. Bazą danych o kodach dysponuje Andrzej Polens, u którego można uzyskać indywidualny kod dostępu. W wyżej wymienionej sprawie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 673 75 78 wew. 2151 lub e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
System wjazdowy zacznie obowiązywać od 01. 01. 2015r. Parkowanie powinno odbywać się  tylko na wyznaczonych miejscach, przodem pojazdu do ściany budynku.

Proszę o nieupublicznianie indywidualnego kodu dostępu.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Do pobrania:
1. Załączniki do postępowania o wybór Partnera projektu.

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu 02.01.2018

Ważnym aspektem działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzięki której lepiej dostosowujemy swoją ofertę edukacyjną do zapotrzebowania rynku pracy i zainteresowań młodzieży.

Uczelnia dokłada wszelkich starań aby czynnie uczestniczyć w rozwoju kulturalnym, społecznym i gospodarczym miasta Ciechanowa, subregionu ciechanowskiego oraz całego województwa mazowieckiego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi w regionie, w kraju i za granicą.

Liczne umowy o współdziałaniu oraz porozumienia umożliwiają naszym studentom odbycie interesujących praktyk zawodowych, staży w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach. Dzięki takim działaniom pracodawcy biorą udział w opracowaniu i realizacji programów kształcenia. W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” co znacznie poszerzyło zakres naszej współpracy w regionie.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Uczelnią zachęcamy do kontaktu z Działem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Telefon kontaktowy (23) 672 20 50 (wew. 2050).

WSPÓŁPRACA W RAMACH UCZELNI/MIĘDZYWYDZIAŁOWA

 1. Fabryka Narzędzi FANAR S.A.
 2. LG Electronics Mława Sp. z o.o.
 3. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie
 6. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 7. Urząd Miasta Ciechanów
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Inspektorat w Ciechanowie

WSPÓŁPRACA WYDZIAŁÓW Z ZEWNĘTRZNYMI INSTYTUCJAMI

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII

 1. A-consulting Aldona Olszewska
 2. Bank Spółdzielczy w Nasielsku
 3. Bank Spółdzielczy w Płońsku
 4. Bankowe Centrum Finansowe BCF Adam Nowotka
 5. BEST FOOD Spółka Cywilna Krzysztof Andrzejewski, Elżbieta Rykowska
 6. Biuro Geodezyjne „GEOMET” Marek Dymkowski
 7. Biuro Projektów INWEST - P
 8. Biuro Rachunkowe "Perfect-Office"
 9. Biuro Rachunkowe Mariola Balkowska
 10. Biuro Rachunkowe Teresa Grabińska
 11. Biuro Rachunkowo – Księgowe MAT-MAR S.C. Teresa, Marek Jurkiewicz
 12. CEDROB S.A.
 13. CHEMIKO-PLON
 14. Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska
 15. COMA S.C.
 16. EKO Mirosław Miączyński Zakłady Handlowo-Usługowo- Produkcyjne
 17. Europolgaz S.A.- Tłocznia gazu w Lekowie
 18. EXPOM Sp. z o.o.
 19. Fabryka Maszyn LUKA Sp. z o.o.
 20. Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Stryjewska
 21. Gospodarstwo Rolne Strzałkowo Sp. z o.o.
 22. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 23. JAWAR Sp. z o.o.
 24. Lubas Poliuretany Sp. J.
 25. MARDOM PRO Sp. z o.o.
 26. Mazowiecka Izba Gospodarcza
 27. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 28. Norcospectra Industries Sp. z o.o.
 29. Perfect Systems Tomasz Sarnecki
 30. Polska Spółka Gazownictwa-Zakład gazowniczy w Ciechanowie
 31. Prod-Met Sp. z o.o.
 32. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
 33. PZH Kalchem Sp. z o.o. Oddział Żurominek
 34. RESULT Sławomir Lubomir Cendrowski
 35. SOFIDEL Poland Sp z o.o.
 36. Spółdzielnia Mleczarska w Gąsocinie
 37. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
 38. SYSTEM PLUS s.c. P. Księżakowski, T. Pawłowski
 39. T4B Sp. z o.o. w Warszawie, oddział Ciechanów
 40. Urząd Gminy Ciechanów
 41. Urząd Gminy Nowe Miasto
 42. Urząd Gminy Świercze
 43. Urząd Gminy w Karniewie
 44. Urząd Gminy w Sońsku
 45. Urząd Gminy w Strzegowie
 46. Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
 47. Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o. o.
 48. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie
 49. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMIANISTYCZNYCH

 1. Centrum Medyczne „Eskulap” w Ciechanowie
 2. Fundacja „Lepsze Jutro” w Ciechanowie
 3. Fundacja „Promocja Zdrowia” Warszawa
 4. Fundacja „Smart Health Zdrowie w 3D” Warszawa
 5. Fundacja DKMS w Warszawie
 6. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 7. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 8. Klub Motocyklowy Wolny Wydech Ciechanów
 9. Miejski Żłobek w Ciechanowie
 10. Miejskie Przedszkole nr 10 w Ciechanowie
 11. Miejskie Przedszkole nr 5 w Ciechanowie
 12. Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie
 13. Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie
 14. Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków w Ciechanowie
 15. Niepubliczne Przedszkole Mały Żaczek ACK przy PWSZ
 16. NZOZ „Medicus” w Ciechanowie
 17. NZOZ „Vita-med” w Ciechanowie
 18. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
 19. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Ciechanowie
 20. Poliklinika w Ciechanowie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
 21. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
 22. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie
 23. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ciechanowie
 24. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Mazowiecki w Warszawie
 25. Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne
 26. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
 27. Przedszkole „Akademia przedszkolaka”
 28. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział terenowy w Ciechanowie
 29. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie
 30. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 31. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 32. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 33. Społeczny Komitet Organizacyjny Imprezy„ Ciechanów Wrzuć na Luz i jeszcze plus”
 34. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat
 35. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie
 36. Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
 37. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym
 38. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechanowie
 39. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie
 40. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie
 41. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie
 42. Szkoła Podstawowa w Sońsku
 43. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Ciechanowie
 44. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowie
 45. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 46. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
 47. Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 48. Zarząd Osiedla nr 3 Aleksandrówka
 49. Zespół Szkół w Nowym Mieście

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH

 1. Carlsberg Supply Company Polska SA
 2. Intelight Sp. Z o.o.
 3. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
 4. Komenda Powiatowa Policji w Mławie
 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
 7. MG ELECTRIC Zdzisław Piórkowski
 8. TOTAL SEC Bożena Nowakowska
 9. 5 Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

 

I Bal Absolwentów

 

I Bal Absolwentów PWSZ w Ciechanowie
z okazji 15-lecia Uczelni !!!

04 czerwca 2016 r., godz. 19.00

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Ciechanowie
ul. Kraszewskiego 8

Zabawa do rana, w dobrym towarzystwie,przy dobrej muzyce – Maro Band i jedzeniu - 3 gorące posiłki, przystawki, ciasta, kawa, herbata, napoje!Alkohol we własnym zakresie!
Mile widziani Absolwenci z osobami towarzyszącymi!

Koszt uczestnictwa od 1 osoby – 100,00 zł
Zapisy (karta uczestnictwa) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
i wpłaty na konto PWSZ w Ciechanowie

PKO BP S.A. o/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701 z dopiskiem: „Imię i nazwisko - Bal Absolwentów PWSZ”
do 24 maja 2016 r. do godz. 16.00!

Bezpłatny parking MOSiR-u, ul. 17 Stycznia 60
oraz przy Domu Studenta PWSZ, ul. Narutowicza 4a!
Promocyjne ceny w Hotelu Olimpijskim na hasło: Bal Absolwentów PWSZ oraz w Domu Studenta PWSZ !

Informacji udziela Kamila Bełkowska, tel. 23 672 20 50, w. 1311, 1312

Zapraszamy!!!

Microsoft Imagine Premium

Microsoft Imagine Premium (dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance) - program Microsoftu dedykowany dla uczelni wyższych. Dzięki udziałowi w programie, studenci oraz pracownicy naukowi mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych. W naszej uczelni z programu mogą skorzystać studenci Wydziału Inżynierii i Ekonomii oraz Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

Logowanie

stopka