You are here: HomeWypożyczenia międzybiblioteczneWyciąg regulaminu

Katalog WWW Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie

BIBLIOTEKA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

WYCIĄG Z REGULAMINU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW DOTYCZĄCY WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

§ 18

Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotekami na terenie kraju.

§ 19

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka zamawia książki oraz kopie artykułów z czasopism.

§ 20

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka nie sprowadza:
a) zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, mapy, dokumenty życia społecznego, muzykalia, ikonografia, płyty DVD i CD, normy, patenty itp.),
b) czasopism w wersji oryginalnej,
c) wydawnictw encyklopedycznych i słowników.

§ 21

Prawo do składania zamówień na materiały sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych mają studenci ostatniego roku studiów oraz pracownicy dydaktyczni i administracyjni PWSZ.

§ 22

Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są w wypożyczalniach bibliotek uczelnianych.

§ 23

1. W celu złożenia zamówienia na książkę należy podać nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania, ISBN; przy zamówieniu na artykuł z czasopisma należy podać nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, ISSN. Czytelnik zamawiający wybraną pozycję podpisuje stosowne oświadczenie, w którym zobowiązuje się pokryć koszty jego zamówienia według faktury przedstawionej przez bibliotekę wypożyczającą.
2. O sprowadzeniu zamówionych książek czytelnik jest informowany telefonicznie lub
e-mailowo.

§ 24

Książki sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane się wyłącznie na okres wskazany przez bibliotekę wypożyczającą.

stopka